contact zoeken wedstrijden

Trio Gert-Anne v.d. Bos bewaart beste voor finale

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra heeft na het verlies in Huizum snel de draad van het winnen van wedstrijden weer opgepakt. In Sexbierum waren zij in de finale tegen Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar oppermachtig en zegevierden op 5-1 en 6-2 met het niet passeren van de kaats door Hans Wassenaar.
 
Het was niet allemaal goud dat er blonk maar na twee moeizame partijen stond het gelouterde partuur in de finale op en liet zien dat als het een beetje loopt men van goeden huize moet komen om hen een pootje te lichten. Natuurlijk waren er kansen voor Enno Kingma c.s. maar dan moeten ze wel worden benut.
 
Driemaal werd het zes gelijk waarvan tweemaal met een schone zes voorsprong maar elke keer ging het bordje naar Van der Bos c.s. Op 6-6 sloeg Taeke Triemstra boven. Op 2-0 en 6-6 miste Hans Wassenaar het perk en op 4-1 en 6-6 sloeg Taeke Triemstra voor de zesde maal boven. De andere drie bordjes werden op 6-2 binnen gehaald. In de finale waren Triemstra en Steenstra geweldig op dreef getuige hun 13 bovenslagen. Hiemstra en Wassenaar bleven daar met elk twee ver bij achter. Tjisse Steenstra werd net als bij de vorige tien gelegenheden uitgeroepen tot koning van de partij.
 
De winnaar liet in de finale zijn beste spel zien. Dat was bepaald niet het geval in de twee voorafgaande partijen. Jelte Pieter Dijkstra c.s. trainingsgenoot van trio Van der Bos hield de spanning er lang in omdat trio Van der Bos even was afgestapt van de winnende formule van de laatste tijd. Daarom hing trio Jelte Pieter Dijkstra te lang aan het elastiek maar op 5-3 en 6-4 maakte Taeke Triemstra er met zijn vierde bovenslag toch een eind aan.
 
De strijd om de premie of niets tegen Bauke Triemstra c.s. was een waar foutenfestival waarvan trio Van der Bos uiteindelijk de meest gelukkige was. Een partij met maar liefst 27 opslagmissers keurig over beide partijen verdeeld plus 1. Bauke Triemstra c.s. kwam met 4 om 2 voor  en 5 om 4 maar gaf het gekregen voordeel ook weer heel snel cadeau. Op 4-2 en 6-6 miste Bauke Triemstra en dat deed hij op 5-4 en 6-6 nog eens. In het laatste eerste was het Taeke Triemstra die met twee bovenslagen alsnog de winst over de streep wist te trekken. Op 5-5 en 6-2 was voorbij slaan van de kleine kaats voldoende voor een plaats in de 13de finale van dit seizoen.
 
Enno Kingma c.s. had weinig te duchten van Menno van Zwieten c.s. ( 5-1 en 6-4). Auke Boomsma c.s. met Daniël Iseger als vervanger van de geschorste Laas Pieter van Straten kon tot drie eersten gelijk in de pas blijven maar de kwaadslag van Marten Feenstra op 4-3 en 6-6 deed de deur dicht. Op 5-3 en 6-6 retourneerde Renze Pieter Hiemstra vorstelijk vanaf de boven tot in het perk.
 
De halve finale tegen Peter van Zuiden c.s. was een langdurig potje waarin het lang ongewis was wie uiteindelijk aan het langste eind zou trekken. Trio Kingma steunde daarbij vooral op het sterke uitslaan van Hiemstra en Wassenaar. Tegen de 14 bovenslagen, eerlijk verdeeld, stonden maar drie rake klappen van Allard Hoekstra. Te weinig om de partij over de streep te trekken. Op 5-5 en 6-4 passeerde Wassenaar de kaats.
 
Peter van Zuiden c.s. had slechts een zege nodig voor de derde prijs. De formatie van Jelle Attema kwam dan wel met schone drie eersten voor maar stortte daarna helemaal in. De opslag liep voor geen meter meer (19 missers) zodat de nederlaag van 5-4 en 6-4 ook nog meeviel. Op 5-4 en 6-4 miste Sjoerd de Jong het perk.
 
Sexbierum in cijfers. Eerste omloop: 1. Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma en Jouke Bosje – 2. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 1-5 en 4-6; 3. Remmelt Bouma, Jelte Visser en Willem Heeringa – 4. Auke Boomsma, Marten Feenstra en Daniël Iseger 4-5 en 4-6; 5. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra – 6. Jelte Pieter Dijkstra, Bauke Dijkstra en Evert Pieter Tolsma  5-3 en 6-4; 7. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra – 8. Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Jan Schurer 5-5 en 6-6 (Bauke Triemstra wint); 9. Jelle Attema, Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong – 10. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden 4-5 en 4-6. Tweede omloop: 2. Enno Kingma c.s. – 4. Auke Boomsma c.s. 5-3 en 6-6; 5. Gert-Anne van der Bos c.s. – 7. Bauke Triemstra c.s. 5-5 en 6-2; 10. Peter van Zuiden c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Peter van Zuiden c.s.  – 2. Enno Kingma c.s. 5-5 en 2-6; 5. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Finale: 5. Gert-Anne van der Bos c.s. – 2. Enno Kingma c.s. 5-1 en 6-2.
 
 
 
 
 

 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers