contact zoeken wedstrijden

WINNAARS NK Pupillenjongens, pupillenmeisjes, Jong Fammepartij

Foto's: Henk Bootsma en KNKB Media
Video: KNKB Media

NK pupillen jongens

FINALE:
St. Annaparochie wint met 5-4 en 6-4 van Sexbierum-Pietersbierum

​HALVE FINALE:
2.Sexbierum-Pietersbierum -  9. Grou 5-4 6-2
18. St. Annaparochie  staand nummer

NK pupillen jongens

3e omloop

2.Sexbierum-Pietersbierum - Tzum   5-2 6-4
9. Grou 4-5  13. Marsum  5 - 0 6-4
18. St-Annaparochie - 20. Bolsward 5-4 6-4

NK Pupillen jongens

2e omloop

23 Lollum - Waaxens - 2.Sexbierum-Pietersbierum 1-5 4-6
4. Menaam  - Tzum  5-5 0-6
8. Exmorra -9. Grou 4-5 2-6
11. Dronryp - 13. Marsum 5-5 6-6 (Marsum wint)
15. Folsgare - 18. St-Annaparochie 1-5 2-6
20. Bolsward -21.Baard 5-2 

NK Pupillenjongens

In Dronryp wordt gestreden om het Nederlands Kampioenschap  Pupillenjongens 10-12 jaar. Op de wedstrijdlijst staan 23 parturen.

1. Wommels - 2.Sexbierum-Pietersbierum 3-5 6-6
3. Reduzum - 4. Menaam 3-5 6-6
5. Tzum - 6. Arum 5-2 6-2
7. Harlingen - 8. Exmorra 4-5 6-6
9. Grou - 10.Blije 5-4 6-6
11. Dronryp - 12.Stiens 5-2 6-2
13. Marsum - 14.Morra-Lioessens 5-1 6-6
15. Folsgare - 16.Tzummarum 5-1 6-2
17. Bitgum - 18. St-Annaparochie 2-5 2-6
19.Makkum - 20. Bolsward 4-5 4-6
21.Baard - 22. Witmarsum 5-3 6-2
23.Lollum-Waaxens

Foto: Henk Bootsma
Foto: Henk Bootsma

NK Pupillen meisjes

FINALE
Raerd - Menaam 5-4 6-4

Halve finale
13. Menaam - 1. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk 5-4 6-6
7. Raerd staand nummer

NK pupillen meisjes

3e omloop

​25. Goenga - 1. Niawier-Metselawier - Oosternijkerk 3-5 2-6
6. EE - 7. Raerd 4-5 2-6
13. Menaam staand nummer

NK Pupillen meisjes


2e omloop
17. Makkum - 1. Niawier-Metselawier-Oosternijkerk 3-5 6-6
4. Easterein - 6. Ee 0-5 6-6
7. Raerd - 9. Dronryp 5-4 6-6
​12.Exmorra - 13. Menaam 4-5 6-6
​15. Goenga
 

NK Pupillenmeisjes

In Ried wordt gestreden om het Nederlands Kampioenschap Pupillenmeisjes 10-12  jaar. Op de wedstrijdlijst staan zeventien parturen. 

1. Niawier- 2. Bitgum 5-2 6-6
3. Berltsum - 4. Easterein 0-5 4-6
5. Workum - 6. Ee 4-5 6-6
7. Raerd - 8. St-Annaparochie 5-3 6-2
9. Dronryp - 10. Hijum-Finkum 5-1 6-2
11.Lollum-Waaxens - 12.Exmorra 2-5 0-6
13.Menaam - 14.Ried 5-0 6-2 
15.Goënga - 17.Winsum 5-5 6-2
17.Makkum

Groningen

Jong Fammen

FINALE
12 Ried   19.Groningen 3-5 0- 6

Halve finale
19. Groningen - 8. Sexbierum/Pietersbierum 2-5 2-6
12. Ried staand nummer

Jong Fammen

3e omloop
3. Makkum - 8. Sexbierum/Pietersbierum 1-5 2-6
12. Ried - 16.Wommels 
19. Groningen staand nummer

Jong Fammenpartij


2e omloop

2.Dronryp 2 -  3.Makkum
5.Marsum - 8.Sexbierum 
9.Stiens - 12.Ried 
14.Grou  16.Wommels 2
17.Wommels 1 - 19. Groningen

1e omloop Jong Fammenpartij

Mantgum wordt voor de 15e keer gestreden op de Jong Famme Partij gehouden worden. 

1.Folsgare - 2.Dronryp 2 5-5 2-6
3.Makkum - 4.Witmarsum 5-1 6-2
5.Marsum - 6.Minnertsga 5-3 6-4
7.Winsum - 8.Sexbierum 0-5 4-6
9.Stiens - 10.Reduzum 5-3 6-4
11.Easterein - 12.Ried 1-5 6-6
13.Dronryp 1 - 14.Grou 4-5 2-6
15.Jirnsum - 16.Wommels 2 5-5 0-6
17.Wommels 1 - 18.Berltsum 5-1 6-2
19.Groningen - 20.Mantgum 5-1 6-4Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers