contact zoeken wedstrijden

Berltsum maakt favorietenrol waar

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Berltsum met de kaatssters Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma is zaterdag in Exmorra voor de zevende keer in de historie winnaar geworden van de bondswedstrijd voor de dames. In een eenzijdige finale bleef Huizum dat ook gold als een van de te kloppen parturen op een eerst staan. Op 5-1 en 6-0 sloeg Harmke Siegersma de kaats voorbij. 
 
Huizum dat aantrad met Nynke Sijbrandij en Manon Scheepstra en het schoolmeisje Anna Dieuwke Dijkstra  heeft nooit de illusie gehad dat er bij het gelouterde Berltsum maar iets te halen viel. Al jaren  maakt Berltsum de dienst uit en de reeds eerder gestopte Leonie van der Graaf is nog steeds de spil van het partuur. 
 
De twee andere dames zijn ook niet voor de poes maar Leonie is toch de as waar alles om draait. Dezelfde Leonie opende op 6-2 het bal met een fraaie bovenslag. Huizum kwam daarna wel snel op gelijke hoogte door een kwaadslag van dezelfde Leonie van der Graaf maar daarna hielp Nynke Sijbrandij onbedoeld Berltsum een handje door de bal op 1-1 en 6-6 buiten de lijnen te gooien. Het was feitelijk het begin van het einde. Op 2-1 en 6-2 en 3-1 en 6-2 miste Sijbrandij het perk. 
 
Opslager Ilse Tuinenga deed Huizum vervolgens pijn door de bal op 4-1 en 6-6 wel binnen de lijnen te houden en dat gebeurde zodanig dat Sijbrandij en Scheepstra het antwoord schuldig moesten blijven. De partij was gelopen en op 5-1 en 6-0 konden de dames van Berltsum juichen. Voor Leonie van der Graaf was het de zevende zege op een bondspartij en de teller bij Ilse Tuinenga en Harmke Siegersma staat na zaterdag op zes. Getallen waarmee je kan thuis komen.
 
De zege van Berltsum was eigenlijk goed beschouwd een fluitje van een cent. Het was een wandeling met marginale hellingen. In zijn totaliteit kreeg Berltsum vijf bordjes tegen! Makkum kwam tot een eerst, Folsgare wilde wel maar ging met lege handen huiswaarts en Leeuwarden, toch een aardig partuur, moest het ook met de helft doen (5-3 en 6-4). Huizum dat hoofdklasser Marije van der Meer thuis had gelaten omdat zij andere ideeën had over het functioneren in een partuur bleef ook op een eerst staan.
 
Huizum kwam ook nooit in de problemen en ging ook in grote passen richting finale. Voor het niet aanwezige Marsum kon de sportkleding in de tas blijven (5-0 en 6-0), Reduzum moest het met een eerst doen en ook Groningen bleef met lege handen achter. Berltsum bleek zoals zo vaak een brug te ver.
 
Leeuwarden (Annelien Broersma, Bianca van der Veen en Wiljo Sijbrandij) lieten Wommels op twee spel staan. Dat was toch een kleine verrassing maar daarna was Franeker (5-1 en 6-2) een makkie. Een omloop verder wilde Dronryp wel maar het bleef bij willen want ook bij Dronryp bleef de telegraaf leeg (5-0 en 6-4). Daarna was Berltsum op de drie de bovenliggende partij en viel het doek voor LKC Leeuwarden.
 
Exmorra in cijfers: Eerste omloop: 1. Bitgum - 2. Folsgare  3-5 en 6-6; 3.Easterein - 4. Grou  4-5 en 2-6; 5. Mantgum - 6.Deinum  5-1 en 6-0; 7. Ried - 8. Dronryp 1-5 en 0-6; 9. Wommels - 10. Leeuwarden 4-5 en 2-6; 11. Stiens - 12. Franeker 0-5 en 4-6; 13. Groningen - 14. Wjelsryp  5-0 en 6-2; 15. Minnertsga - 16. Sexbierum-Pietersbierum 5-5 en 6-6 (Minnertsga wint); 17. Reduzum - 18. Heerenveen 5-3 en 6-2; 19. Huizum - 20. Marsum (Marsum niet gekomen) 5-0 en 6-0; 21. Berltsum - 22. Makkum 5-1 en 6-2. Tweede omloop:2. Folsgare - 4. Grou  5-2 en 6-4; 5. Mantgum - 8. Dronryp  3-5 en 6-6; 10. Leeuwarden - 12. Franeker  5-1 en 6-2; 13. Groningen – 15. Minnertsga  5-3 en 6-2;
17. Reduzum - 19. Huizum  1-5 en 2-6; 21. Berltsum staand nummer. Derde omloop: 21. Berltsum - 2. Folsgare 5-0 en 6-0;
8. Dronryp - 10. Leeuwarden 0-5 en 4-6; 13. Groningen - 19. Huizum 0-5 en 4-6. Halve finale: 21. Berltsum – 10. Leeuwarden 5-3 en 6-4; 19. Huizum staand nummer.Finale: 19. Huizum – 21. Berltsum 1-5 en 0-6.
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers