contact zoeken wedstrijden

NK dames, schooljongens en schoolmeisjes, uitslagen

Foto: KNKB Media

Er worden drie Nederlandse kampioenschappen gespeeld. De dames kaatsen in Exmorra, de schooljongens in Wommels en de schoolmeisjes in Hallum. HIer onder vindt u de uitslagen per omloop. KNKB Media verzorgt daarnaast nog reportages op de KNKB Facebookpagina en online op Twitterpagina van KNKB Media

NK Dames

Uitslagen 1e omloop
1. Bitgum - 2. Folsgare 3-5 6-6
3. Easterein - 4. Grou 4-5 2-6
5. Mantgum - 6. Deinum 5-1 6-0
7. Ried - 8. Dronryp 1-5 0-6
9. Wommels - 10. Leeuwarden 4-5 2-6
11. Stiens - 12. Franeker 0-5 4-6
13. Groningen - 14. Wjelsryp 5-0 6-2
15. Minnertsga - 16. Sexbierum 5-5 6-2
18. Reduzum - 18.Heerenveen 5-3 6-2
19. Huizum - 20. Marsum 5-0 6-0
21. Berltsum - 22. Makkum 5-1 6-2

2e omloop

2. Folsgare - 4. Grou 5-2 6-4
5. Mantgum - 8. Dronryp  3-5 6-6
10. Leeuwarden - 12. Franeker 5-1 6-2
13. Groningen - 15. Minnertsga 5-3 6-2
​17. Reduzm - 19. Huizum 1-5 2-6
​21. Berltsum staand nummer 

3e omloop

21. Berltsum - Folsgare 5-0 6-0
​8. Dronryp - 10. Leeuwarden 0-5 2-6
13. Groningen - 19. Huizum 0-5 4-6

Halve finale

21. Berlikum - 10. Leeuwarden 5-3 6-4
19. Huizum staand nummer

FINALE

21. Berlikum - Huizum 5-1 6-0

NK Schooljongens

Uitslagen 1e omloop
1. Minnertsga - 2.Hommerts-Jutryp 5-4 6-0
3. Achlum -  4.Dronryp 0-5 0-6
5.Wommels - 6. Reduzum 5-0 6-6
7. Spannum - 8.Stiens 5-2 6-2
9. Bitgum- 10.Arum 5-5 6-6
11 Hallum - 12 Winsum 2-5 4-6
13. Grou - 14. Franeker 3-5 4-6
15. Berltsum - 16. Witmarsum 5-1 6-0
17. Sexbierum-Pietersbierum - 18. Lollum-Waaxens 5-4 6-0
19. Easterein - 20. Baard 5-2 6-2
21.Goënga - 22. Morra-Lioessens 4-5 4-6
23. Leeuwarden - 24. Harlingen 5-2 6-4
25. Exmorra - 26. Raerd 5-4 6-6
27. Niawier / Metselawier/ Easternijkerk - 28. Reahûs 5-2 6-4
29.St.-Annaparochie

2e omloop

29. St-Annaparochie - 1. Minnertsga 5-5 6-4
 4.Dronryp - 5.Wommels  5-1 6-2
7. Spannum - 9. Bitgum 4-5 0-6
12 Winsum - 14. Franeker 5-5 6-6
15. Berltsum - Sexbierum-Pietersbierum 5-5 6-6
19. Easterein - 22. Morra-Lioessens 0-5 0-6 
23. Leeuwarden - 25. Exmorra - 4-5 4-6
27. Niawier / Metselawier/ Easternijkerk staand nummer

3e omloop

27. Niawier / Metselawier/ Easternijkerk - 29. St Anna Parochie 5-1 6-6
4. Dronryp 9. Beetgum 5-2 6-6
12 Winsum - 15. Berltsum  1-5 2-6
22. Morra-Lioessens - 25. Exmorra 5-5 4-6 

Halve finale

27. Niawier / Metselawier/ Easternijkerk - 4. Dronryp 4-5 6-6
15. Berltsum  - 25. Exmorra 5-5 6-2

FINALE

4.Dronryp - 15.Berlikum 5-3 6-6

Schoolmeisjes


Uitslagen 1e omloop

1. Exmorra - 2. Franeker 5-3 6-6
3. Reahus-Turns - 4.Tzum 5-1 6-2
5. Stiens - 6.Ried 5-1 6-0
7. Goënga - 8.Bolsward 1-5 4-6
9. Dronryp - 10. Makkum 1-5 4-6
11. Arum 12. Winsum 5-5 0-6
13. Jirnsum - 14. Workum 
15. Hallum - 16. Minnertsga 0-5 2-6

2e omloop
1. Exmorra - 3. Reahus-Turns 1-5 6-6
5. Stiens -  8.Bolsward 1-5 6-6
10. Makkum - 12. Winsum 5-2 6-0
13. Jirnsum - 16. Minnertsga 5-1 6-6 

3e omloop


3. Reahus Turns - 8. Bolsward 2-5 6-6
10.Makkum - 13. Jirnsum 5-2 6-4

FINALE

10. Bolsward - Makkum wint

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers