contact zoeken wedstrijden

Trio Ilse Tuinenga wint in Berltsum

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma

Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra hebben de goede lijn die in Winsum werd ingezet kunnen voortzetten. In Berltsum werd de derde zege van het seizoen behaald door in de finale met 5-5 en 6-4 te winnen van Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra.
 
De finale tussen deze topparturen was een boeiende aangelegenheid die pas na drie eersten gelijk volledig tot zijn recht kwam. Tot die tijd zat er weinig licht tussen beide parturen. Trio Ilse Tuinenga pakte met een mooie zitbal van de opslager op 3-3 en 6-4 het zo belangrijke zevende eerst maar lang kon de formatie niet van die voorsprong genieten want het was Nynke Sijbrandij die met keren voor de kaats op 4-3 en 0-6 haar formatie weer langszij bracht. 
 
De bovenslag van Marrit Zeinstra op 4-4 en 6-6 opende de weg naar de zege, maar goed opslagwerk van Ilse Tuinenga zorgde er voor dat op 5-4 en 4-6 de stand weer gelijk getrokken werd. In het beslissende eerst was het toch de formatie van de plaatselijke favoriet Ilse Tuinenga die de winst over de streep trok. Haar opgeslagen bal kon Wiljo Sijbrandij niet voorbij de kaats slaan.
 
De finale was natuurlijk de partij van de dag. Eerder was het voor de gelouterde formatie niet nodig om tot het uiterste te gaan. Anna-Brecht Bruinsma c.s. was niet bij machte om Ilse Tuinenga c.s. ook maar een beetje pijn te doen (5-1 en 6-4). De halve finale tegen Tineke Dijkstra c.s. leverde wat meer tegenstand op maar ook hier kon op 5-3 en 6-0 de partij worden afgesloten met een terechte zege.
 
Nynke Sijbrandij c.s. had weinig te duchten van Marije van der Meer c.s. (5-1 en 6-6). De halve finale tegen Nelie Steenstra c.s. leverde een simpele 5-0 en 6-4 zege op.
Het derde geld ging uiteindelijk naar de formatie van Nelie Steenstra die trio Tineke Dijkstra op 5-4 en 6-4 het bos in wisten te sturen.
 
Cijfers Berltsum. 1. Marije van der Meer, Klasine Huistra en Annelien Broersma  - 2. Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra 1-5 en 6-6; 3. Nelie Steenstra, Margriet Bakker en Harmke Siegersma – 4. Elly Hofman, Marte Altenburg en Anne Monfils 5-4 en 6-6; 5. Ilse Tuinenga,Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra – 6. Anna-Brecht Bruinsma, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra 5-1 en 6-4; 7. Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol – 8. Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Nynke Sinnema 5-1 en 6-4.Halve finale: 2. Nynke Sijbrandij c.s. – 3. Nelie Steenstra c.s. 5-0 en 6-4; 5. Ilse Tuinenga c.s. – 7. Tineke Dijkstra c.s. 5-3 en 6-0.  Om de derde prijs: 3. Nelie Steenstra c.s. – 7. Tineke Dijkstra c.s. 5-4 en 6-4. Finale: 2. Nynke Sijbrandij c.s. – 5. Ilse Tuinenga c.s. 5-5 en 4-6.
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers