contact zoeken wedstrijden

Tjisse Steenstra zet OKK Bitgum weer op de kaart

Tekst: Jan Braaksma
Foto & Video: KNKB Media

Het kostte bloed zweet en tranen maar tegen de klok van zes uur viel de beslissende slag in het voordeel van OKK uit. Johan van der Meulen, Steven Koster en Tjisse Steenstra wisten toen na een meer spannend dan fraaie finale toch nog de winst te pakken op het Eresdé NK Senioren. Tegenstander was het verrassende Winsum, tweemaal eerder winnaar van de bondspartij. Winsum hield de spanning er heel lang in maar kwam uiteindelijk twee slagen te kort. Dat was een geweldige prestatie van Winsum omdat het partuur werd gevormd door twee ledenkaatsers (Robert Grovenstein en Johannes Boersma) met wel een stevig kaatsverleden en een hoofdklasser in de persoon van Evert Pieter Tolsma. De finale was er toch een van de dertigers want vier van de zes kaatsers waren ruim de 30 al gepasseerd. 

OKK was zwaar favoriet en kon feitelijk alleen maar verliezen en dat drukte zwaar op de jonge schouders van Tjisse Steenstra die meer te verliezen dan te winnen had. Maar zo gemakkelijk was het allemaal niet. Steenstra opende sterk met drie zitballen in het eerste eerst maar daarna moest de jonge opslager steeds meer terrein prijs geven. Op 1-0 en 6-6 miste Steenstra aan de opslag. Het zou een partij worden met wisselende kansen en een Winsum dat van geen wijken wilde weten. Johannes Boersma kaatste naar zijn mogelijkheden en pakte met geplaatste opslag veel punten voor Winsum waar Evert Pieter de voorbest opslag verzorgde en Robert Grovenstein zich moest beperken tot balkeren maar het werkte wel. Steenstra wisselde sterke met minder sterke momenten af en Winsum hoefde feitelijk alleen maar toe te kijken en profiteerde optimaal. Tegen de twaalf zitballen van Steenstra stonden ook negen missers en dat was gewoon te veel van het goede. Gelukkig hield Johan van der Meulen OKK in de race met prima opslagwerk. Punten pakken op beslissende standen waren maandag een kolfje naar de hand van Van der Meulen. Zo plaatste hij bij een 5-4 en 4-4 stand een fraaie zitbal en dat was de opmaat naar de vijf eersten gelijk. Winsum was namelijk zomaar uitgelopen naar een 5-3 stand. Voorinse Steven Koster bewaarde zijn beste slagen voor het laatst en mede ook hierdoor liep OKK weer in op Winsum. In het laatste eerst waren de eerste punten voor Winsum via een zitbal van Johannes Boersma. Er kwamen twee niet al te dikke kaatsen en Winsum rook aan de zege maar Van der Meulen en Steenstra wisten met prima opslagwerk beide kaatsen te behouden. Steenstra miste vervolgens nog eenmaal het perk maar herstelde zich met zijn 12de zitbal. Op 5-5 en 6-4 toonde hij nogmaals zijn grote klasse door Evert Pieter Tolsma tot een kwaadslag te dwingen. Het was voor OKK de vierde zege op de bondspartij. Eerder zegevierde men in 1901, 1925 en in 1946. Mooi is wel natuurlijk dat in 1901 Minze de Vries tot de winnaars behoorde. Minze de Vries is de oer, oer,oer grootvader van Tjisse Steenstra en in 1925 behoorde Aart Kramer tot de winnaars. Hij is de oer, oer grootvader van Tjisse Steenstra. Dat de jonge Steenstra een beetje kan kaatsen heeft hij dus niet van een vreemde. Zijn kaats-dna was al bepaald. Voor de dertigers Johan van der Meulen en Steven Koster was de zege natuurlijk ook de slagroom op de taart. Van der Meulen had een aantal malen aan de zege op de bond geroken maar verder dan een premie was hij nooit gekomen. Nu hij feitelijk al twee jaar is gestopt kan hij de zege op de bondspartij alsnog op zijn erelijst bijschrijven. Voor de 38-jarige Steven Koster was het ook een bijzondere dag. In 2016 won hij zijn eerste grote zege in Tzummarum en nu mag hij ook nog de bond op zijn naam laten bijschrijven.

OKK had tot de halve finale maar drie eersten tegen gehad. Heerenveen was een opwarmertje (5-0 en 6-0). Harlingen deed het iets beter (5-1 en 6-4) maar KV Het Noorden met Sil Leijstra voor Bauke Triemstra maakte er niets van en ging ook met 5-1 en 6-0 ten onder. De halve finale tegen LKC Sonnenborgh was een geheel ander verhaal. LKC dat uit kwam met Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar leek heel lang de beste papieren te hebben maar ging na vijf eersten gelijk door de knieën. Buitenslagen van Kingma en Wassenaar waren de opmaat naar een 5-5 en 6-2 nederlaag met een nipte zitbal van Steenstra op 5-5 en 6-2. De bal viel dicht tegen de kwaadlijn in het perk onbereikbaar voor Wassenaar.

Winsum de verrassende premiewinnaar liet zien dat met degelijk kaatsen nog veel te bereiken valt. Via zeges op onder meer Amsterdam (5-1 en 6-4), Ee (5-1 en 6-6), Mantgum (5-0 en en 6-2) en Morra-Lioessens (5-2 en 6-4). De wedstrijd van Winsum tegen Morra-Lioessens was een gelijkopgaande partij tot 3-2 en 6-6 maar daarna was het opslager Auke Boomsma die de partij uit handen gaf. De halve finale tegen Sexbierum-Pietersbierum dreigde voor Winsum verkeerd af te lopen toen trio Johannes van der Veen met de broers Kees en Pieter van der Schoot met 3 om 1 voor kwamen maar daarna deed de falende totaalopslag de Sexbierummers de das om. Met slechts zes punten tegen liep Winsum in een ruk naar de finish. Op 5-3 en 6-2 kon Pieter van der Schoot de kaats niet passeren. 

Verrassend was het kaatsen van Workum dat gelouterde verenigingen zoals Huizum en Minnertsga in het zand liet bijten. 

Cijfers Bondspartij:
Eerste omloop: 1. Weidum – 2. Sint Jacobiparochie 4-5 en 2-6; 3. Grou – 4. Jelsum-Koarnjum-Britsum 5-5 en 6-4; 5. Balk – 6. Gytsjerk/Oentsjerk 2-5 en 6-6; 7. Sexbierum-Pietersbierum – 8. Berltsum 5-4 en 6-6; 9. Franeker – 10. Sint Annaparochie 1-5 en 2-6; 11. Hilversum – 12. Damwâld 5-2 en 6-0; 13. Huizum – 14. Exmorra 5-5 en 6-2; 15. Workum – 16. Hartwerd 5-3 en 6-0; 17. Stiens – 18. Minnertsga 2-5 en 0-6; 19. Easterlittens – 20. Groningen 5-0 en 6-6; 21. Schettens-Longerhouw – 22. Wommels 3-5 en 2-6; 23. Pingjum – 24. Tzum 4-5 en 4-6; 25. Goënga – 26. Morra-Lioessens 3-5 en 4-6; 27. Easterein – 28. Reduzum 5-0 en 6-2; 29. Amsterdam – 30. Winsum 1-5 en 4-6; 31. Tytsjerk – 32. Ee 2-5 en 0-6; 33. Mantgum – 34. Arum 5-4 en 6-2; 35. Bolsward – 36. Mijdracht 5-0 en 6-0; 37. Anjum – 38. Dronryp 2-5 en 6-6; 39. Leeuwarden – 40. Hijum-Feinsum 5-1 en 6-2; 41. Sneek – 42. Ingelum 5-2 en 6-6; 43. Tzummarum – 44. Menaam 5-3 en 6-6; 45. Heerenveen – 46. Bitgum 0-5 en 2-6; 47. Harlingen – 48. Reahûs-Turns 5-0 en 6-4; 49. Makkum – 50. Itens 5-0 en 6-4;

Tweede omloop:  2. Sint Jacobiparochie - 3. Grou 5-5 en 6-2; 6. Gytsjerk - 7. Sexbierum-Pietersbierum 1-5 en 2-6;  10. Sint Annaparochie – 11. Hilversum 1-5 en 6-6; 13. Huizum – 15. Workum 2-5 en 2-6; 18. Minnertsga - 19. Easterlittens 5-1 en 6-0; 22. Wommels – 24. Tzum 5-1 en 6-2; 26. Morra-Lioessens - 27. Easterein 5-5 en 6-4; 30. Winsum – 32. Ee 5-1 en 6-6; 33. Mantgum – 35. Bolsward 5-5 en 6-2; 38. Dronryp - 39. Leeuwarden 0-5 en 4-6; 41. Sneek – 43. Tzummarum 0-5 en 2-6; 46. Bitgum- 47. Harlingen 5-1 en 6-4; 49. Makkum staand nummer;

Derde omloop: 49. Makkum - 2. Sint Jacobiparochie 1-5 en 2-6; 7. Sexbierum-Pietersbierum – 11. Hilversum 5-2 en 6-2; 15. Workum – 18. Minnertsga 5-4 en 6-0; 22. Wommels - 26. Morra-Lioessens 2-5 en 2-6; 30. Winsum – 33. Mantgum 5-0 en 6-2;  39. Leeuwarden -43. Tzummarum 5-5 en 6-6 (Leeuwarden wint); 46. Bitgum staand nummer;

Vierde omloop: 46. Bitgum - 2. Sint Jacobiparochie 5-1 en 6-0; 7. Sexbierum-Pietersbierum – 15. Workum 5-5 en 6-0; 26. Morra-Lioessens – 30. Winsum 2-5 en 4-6;  39. Leeuwarden staand nummer;

Halve finale: 39. Leeuwarden – 46. Bitgum 5-5 en 2-6; 7. Sexbierum-Pietersbierum – 30. Winsum 3-5 en 2-6;

Finale: 46. Bitgum – 30. Winsum 5-5 en 6-4.

Finale


Halve finale

4e omloop

3e omloop

1e en 2e omloop
IMGP2454

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers