contact zoeken wedstrijden

Trio Anne Berber Zeinstra eerste vrije formatie dames eerste klasse in Folsgare

De dames eerste klasse vrije formatiewedstrijd in zondag in Folsgare gewonnen door Anne Berber Zeinstra (Peins),
Lotte Delgrosso (Deinum) en Jildou Felkers (Stiens). Dit trio wist in de finale op 5-4 6-2 te winnen van Nicole Hempenius
(Ried), Fiera de Vries (Sexbierum) en Rianne Melissa Hiemstra (Stiens).

In de halve finale streden Boukje Houtsma (Groningen), Margriet Miedema (Berltsum), Hesther de Boer (Jellum) tegen
de latere winnaar partuur Anne Berber Zeinstra c.s. Uitslag 3-5 6-6. De premiewinnaar partuur Nicole Hempenius c.s.
wist de halve finale op 5-1 6-0 te winnen van Roelie Kroondijk (Easterein), Corrie Kroondijk (Easterein) en Anouk
Smink (Makkum).
In de herkansing werd Annet de Haan (Sint Annaparochie), Jeka Terpstra (Easterein) en Selma van der Molen (Witmarsum)
eerste en als tweede eindigden Akkelyn de Haan (Wier). Corina de Vries (Nitgum) en Aluca Bouma (Grou)

vlnr Jildou Felkers, Anne Berber Zeinstra en Lotte Delgrosso

(foto: Lijkle Spijksma)

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers