contact zoeken wedstrijden

Minnertsga verrast op 105de Jong-Nederland partij

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Onder aanvoering van de grote man Marten Bergsma is Minnertsga als verrassende winnaar uit de bus gekomen bij het Juwelier Kramer NK Junioren. Met zijn maten Wesley Vriesema en Herre de Vries wisten zij met banddikte te winnen van De Twa Doarpen-Dios uit Sexbierum-Pietersbierum. Dat mocht toch wel een geweldige verrassing worden genoemd omdat de De Twa Doarpen-Dios tot aan de finale geen enkele vorm van tegenstand had ondervonden in de vier tot dan toe gespeelde partijen. Met twee vingers in de neus waren Durk Ennema, Jan Sjouke Weewer en Pieter van der Schoot in de finale geraakt. Zij waren dan ook het te kloppen partuur maar feitelijk ging het al in de eerste twee eersten fout met de mannen van coach Kees van der Schoot. Viermaal werd het perk gemist en Minnertsga pakte heel graag dit vroege cadeautje uit. Een falende totaal opslag van De Twa Doarpen-Dios zou de mannen uiteindelijk fataal worden. Tegen de zestien missers stonden wel 14 zitballen, maar Minnertsga had in dat opzicht hun zaakjes beter voor elkaar. Grote man Marten Bergsma miste maar eenmaal het perk en plaatste bovendien vier zitballen maar stond ook heel weinig directe winst toe.

De bovenlijn werd sowieso maar heel weinig gepasseerd maar dat gold voor het gros van de wedstrijden. Na eersten gelijk liep Minnertsga via tweemaal 6-2 uit naar een 3-1 voorsprong. Een misser van Bergsma op 6-4 maakte de marge weer wat kleiner maar Minnertsga liet zich niet van de wijs brengen en profiteerde van de onzekere opslag van Durk Ennema. Ennema speelde in de finale bepaald niet zijn beste partij en Minnertsga liep uit naar een 5-3 voorsprong maar de bovenslag van Pieter van der Schoot op 5-3 en 2-6 bracht de spanning in de partij terug. Cruciaal was de slag op 5-4 en 6-6 toen Durk Ennema knap tot in het perk wist te retourneren. Hij deed het vervolgens prima door twee zitballen te plaatsen maar vergooide de verkregen voorsprong door voor en buiten te slaan. De grote man bij Sexbierum-Pietersbierum Pieter van der Schoot plaatste daarna zijn tiende zitbal, toen hij daarop de dikke kaats niet kon passeren was het weer gelijk. Het was tenslotte Marten Bergsma die met een prachtige zitbal de zege bij Minnertsga bracht. Het was voor Minnertsga de vierde zege op de Jong-Nederland partij. Eerder zegevierde men in 2000, 2002 en 2004 alle keren behoorde Cornelis Terpstra tot de winnaar.

Een smet op de finale was de blauwe kaart die vuurvreter Pieter van der Schoot ontving van scheidsrechter Murk de Jong. Van der Schoot kon zich op 5-4 en 2-6 niet vinden in de beslissing van de leidsman en liet in woord en gebaar dat duidelijk merken. De blauwe kaart zal ongetwijfeld leiden tot een schorsing van minimaal twee wedstrijden. 
OKK uit Bitgum met de kaatsers Gerard de Vries, Paul Dijkstra en Yannick Hielkema mocht na afloop uit handen van de voorzitter van de KNKB de derde prijs in ontvangst nemen. 
Minnertsga hoefde in de eerste omloop nog niet het achterste van de tong te laten zien. Jelsum-Koarnjum-Britsum moest bij 5-2 en 6-6 afhaken. 

Een omloop verder was Winsum een heel ander verhaal. Winsum dat dreef op de kwaliteiten van Evert Pieter Tolsma had lang heel lang goede papieren maar bij het scheiden van de markt drukte Minnertsga op 5-5 en 6-4 toch als eerste het wiel over de meet. Een ronde verder mocht meer van Menaam worden verwacht maar de Freulewinnaars Tom Gerard Cats en Tycho de Groot aangevuld met jongens kaatser Youri de Groot wilden wel maar hadden geen antwoord op de snelle opslag van Marten Bergsma. Hij bepaalde het tempo en op 5-1 en 6-2 was zijn zoveelste zitbal genoeg voor een plaats in de finale.
Premiewinnaar Sexbierum-Pietersbierum was op kousevoeten naar de finale gesprint. Met als principe: grote halen gauw thuis. Achtereenvolgens gingen Weidum (5-0 en 6-0), Tzummarum (5-0 en 6-2), Dronryp (5-0 en 6-6) en Bitgum (5-0 en 6-2) voor de bijl. Sexbierum-Pietersbierum heerste als nooit te voren maar in de finale ging toch nog mis en kon de zege van Wier 2017 niet worden geprolongeerd. 

De jongens van OKK Bitgum lieten Warber Bliuwe uit Morra op een eerste staan. (5-1 en 6-0). Bolsward en Makkum was een heel ander verhaal Bolsward boog pas op 5-5 en 6-4 en Makkum vergooide na een inhaalrace zijn eigen kansen door de bal in het laatste eerst buiten de lijnen te gooien. Zowel Jurre Rinia als Klaas Pier Folkertsma misten te vaak het perk. Op 5-5 en 6-2 sloeg Yannick Hielkema de kaatst voorbij.  

Na enige jaren dat de Jong-Nederland aan het zwerven was geslagen was hij weer thuis op het Sjûkelân. Dat vertaalde zich spijtig genoeg niet in het aantal toeschouwers.     

Cijfers Jong-Nederland.
Eerste omloop: 1. Weidum – 2. Sexbierum-Pietersbierum 0-5 en 0-6; 3. Wommels – 4. Makkum 4-5 en 0-6; 5. Franeker – 6. Berltsum 5-3 en 6-2; 7. Bitgum – 8. Morra-Lioessens 5-1 en 6-0; 9. Bolsward – 10. Akkrum 5-4 en 6-2; 11. Hijum-Feinsum – 12. Easterlittens 0-5 en 2-6; 13. Menaam – 14. Mantgum 5-0 en 6-0 (Mantgum n.o.p); 15. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 16. Minnertsga 2-5 en 6-6; 17. Witmarsum – 18. Winsum 3-5 en 2-6; 19. Easterein – 20. Dronryp 1-5 en 2-6; 21. Tzummarum staand nummer:

Tweede omloop: 21. Tzummarum - 2. Sexbierum-Pietersbierum 0-5 en 2-6; 4. Makkum – 5. Franeker 5-5 en 6-6 (Makkum wint); 7. Bitgum - 9. Bolsward 5-5 en 6-4; 12. Easterlittens – 13. Menaam 5-5 en 6-6 (Menaam wint); 16. Minnertsga – 18. Winsum 5-5 en 6-4; 20. Dronryp staand nummer;

Derde omloop: 20. Dronryp - 2. Sexbierum-Pietersbierum 0-5 en 6-6; 4. Makkum – 7. Bitgum 5-5 en 2-6; 13. Menaam – 16. Minnertsga 1-5 en 2-6;

Halve finale: 2. Sexbierum-Pietersbierum – 7. Bitgum 5-0 en 6-2; 16. Minnertsga staand nummer;

Finale: 16. Minnertsga – 2. Sexbierum-Pietersbierum 5-5 en 6-6 (Minnertsga wint).

Finale


Halve finale


3e omloop

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers