contact zoeken wedstrijden

Commissie bedrijfszaalkaatsen St.-Annaparochie neemt afscheid

Op zaterdag 24 maart werd alweer de laatste bedrijfszaalkaatspartij van deze winter georganiseerd. Ditmaal was het een bijzondere laatste wedstrijd. Na vele jaren de organisatie van de wedstrijden in handen te hebben gehad, hebben Jelle de Haan, Piet de Vries en Jan Sijtsma besloten om het stokje over te dragen aan een nieuwe commissie. Jelle begon in 1978 met Jolly Dooper en heeft zich dus 40 jaar ingezet voor de kaatssport. In 1983 voegden Jan en Piet toe aan de commissie. Bijzonder hierbij was, dat enkele kaatsers van die tijd nog steeds regelmatig meedoen bij de wedstrijden. Nadat er de hele dag gestreden was voor de prijzen, was het tijd voor de prijsuitreiking. Voor de laatste keer alle punten bij elkaar optellen en ook de competitiestanden hoorden erbij. 
 
Na de prijsuitreiking heeft de nieuwe commissie het woord genomen en de aftredende commissie bedankt voor hun jarenlange inzet. De nieuwe commissie zal bestaan uit Maikel Versnel, Douwe Jouke Yntema en Melanie van der Mossel. Na het afscheidsmoment werd er traditiegetrouw gezamenlijk nog nagezeten bij Jelger en Aukje. Jelger had ook ditmaal een heerlijk buffet voor de kaatsers bereid. In de volgende winter zal er in de winter opnieuw een aantal keer gekaatst worden. We wensen iedereen een fijne zomer toe.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers