contact zoeken wedstrijden

Enno Kingma herpakt zich op Oldehovepartij

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Anne Waterlander (x-lent.nl)
Video: KNKB Media

De winst in Minnertsga was tot vandaag de laatste krans voor Enno Kingma uit Leeuwarden. Tot die bewuste woensdag in july liep alles nog op rolletjes maar daarna kwam bij Kingma de klad er in. Na de mooie zeges op bond en Rengers was het gedaan met de koopman. Pas op het eind van het seizoen liet de jeugdige Kingma zien dat hij toch heel wat in zijn mars heeft.
Na afloop van de Oldehovepartij werd hij dan ook terecht gekroond tot koning van de partij. Hij is daarmee een van de weinige kaatsers die zowel op de Rengers als op de Oldehovepartij in het zelfde jaar tot koning werden gekroond. Met zijn maten Renze Pieter Hiemstra (winnaar in 2010) en Sjoerd de Jong (winnaar in 2012) was hij het meest complete partuur dat dreef op een sterke opslag en in het perk weinig fouten maakte. Dan laten wij het laatste eerst maar even buiten beschouwing waarin de latere koning driemaal aaneen het perk zou missen maar door een fraaie retourslag van Renze Hiemstra alsnog de winst naar zich toe kon trekken.

Trio Jelle Attema, Dylan Drent en Erwin Zijlstra kwamen in de finale dan wel met een eerst voor maar daarna was het toch trio Kingma dat de maat sloeg. Via 6-0, 6-4 en 6-2 werden de bordjes verhangen. Op 3-1 en 6-6 was er kans op aansluiting maar de fraaie onderhandse passeerslag van voorinse Renze Hiemstra verhinderde dat. Op 4-1 en 6-6 was er weer een mogelijkheid maar toen verschalkte Enno Kingma het vijandige perk. De zege leek een kwestie van tijd maar na 5-1 en 2-2 maakte trio Kingma zich het nog onnodig lastig door een vijftal buitenslagen. Gelukkig stelde Hiemstra op 5-2 en 6-6 de zege veilig.

Trio Kingma had weinig moeite met trio Marten Bergsma c.s. (5-1 en 6-4). De halve finale tegen Gert-Anne van der Bos c.s. werd een vrij gemakkelijke zege mede in de hand gewerkt door de 15 missers van het duo Van der Bos –Triemstra. Daar stond tegenover dat Triemstra in het perk stevig van zich afsloeg getuigde de zes fraaie bovenslagen maar door driemaal op zes gelijk het eerst te verspelen ging deze partij als een nachtkaars uit. Op 5-2 en 6-4 kon Triemstra de dikke kaats niet passeren.

Jelle Attema c.s. werd warm nog koud van trio Durk Ennema  (5-0 en 6-2). Tegen Menno van Zwieten, Alle Jan Anema en Tjisse Steenstra moest er uit een ander vaatje worden getapt maar duidelijk was wel dat de strijd in de marges zou worden beslist. Via 2-2 werd het twee spel gelijk door een misser van Attema op 4-3 en 4-6. De bovenslag van Erwin Zijlstra op 4-4 en 6-6 was cruciaal. Daarmee was de angel uit de partij. Het had nog anders kunnen lopen als Menno van Zwieten op 4-4 en 2-0 de bal tot voor de kaats had terug geslagen. Nu miste hij en deze misser miste zijn uitwerking niet.

De snee was er uit bij Van Zwieten c.s. Op 5-4 en 6-2 kon Tjisse Steenstra de kaats niet passeren. Door het verlies van zowel Gert-Anne van der Bos en Tjisse Steenstra eindigden de vrije formatiematen gedeeld eerste in de eindrangschikking van het jaarlijkse puntenklassement. Beiden kwamen tot een score van 52 punten. Taeke Triemstra eindigde als derde met 43 punten.

Cijfers Oldehove partij:
Eerste omloop: 1. Durk Ennema, Hyltje Bosma en Pier Piersma – 2. Jelle Attema, Dylan Drent en Erwin Zijlstra 0-5 en 2-6; 3. Menno van Zwieten, Alle Jan Anema en Tjisse Steenstra – 4. Bauke Triemstra, Allard Hoekstra en Hillebrand Visser  5-1 en 6-6; 5. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Laas Pieter van Straten – 6. Johan Diertens, Jacob Klaas Haitsma en Hans Wassenaar 5-1 en 6-4; 7. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Sjoerd de Jong – 8. Marten Bergsma, Bauke Dijkstra en Evert Pieter Tolsma 5-1 en 6-4;

Halve finale: 2. Jelle Attema c.s. – 3. Menno van Zwieten c.s. 5-4 en 6-4; 5. Gert-Anne van der Bos c.s. – Enno Kingma c.s. 2-5 en 4-6;

Finale: 2. Jelle Attema c.s. – 7. Enno Kingma c.s. 2-5 en 6-6.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers