contact zoeken wedstrijden

Trio Ilse Tuinenga wint in Marsum

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Hempenius

lse Tuinenga, Nynke Sijbrandij en Jeske de Boer waren op papier het sterkste partuur en maakten dat in een regenachtig Marsum ook waar. In de finale werd met duidelijke cijfers gewonnen van Anna-Brecht Bruinsma, Martine Tiemersma en Manon Scheepstra. Na eerste gelijk liep trio Tuinenga uit naar een 3-1 voorsprong. De misser van Anna-Brecht op 3-1 en 6-6 deed de marge alleen maar groter worden. Op 5-1 en 6-6 deed Manon Scheepstra iets terug door de bal tot in het perk te retourneren maar toen was het ook op voor trio Anna-Brecht Bruinsma. Het verschil in slagkracht was gewoon te groot en op 5-2 en 6-4 was het Nynke Sijbrandij die een eind aan de partij maakte.

Met slechts vier eersten tegen bereikte trio Ilse Tuinenga de finale. Elly Hofman, Sigrid de Jong en Martzen Deinum konden geen vuist maken en moesten al op 5-1 en 6-0 richting kleedbox.

Sietske Okkema, Marte Altenburg en Marrit Zeinstra hadden zeker kansen en namen een 3-1 voorsprong maar door eigen falen verdween die marge als sneeuw voor de zon. De misser van Sietske Okkema op 3-2 en 4-6 had grote gevolgen want vervolgens sloeg Jeske de Boer fraai boven. De snee was er uit bij Okkema c.s. en trio Ilse Tuinenga liep in een ruk door naar de drie spel. Op 5-3 en 6-4 plaatste Nynke Sijbrandij een zitbal.
Anna-Brecht Bruinsma c.s. had in de eerste omloop weinig te duchten van Jeanette Jansma, Hermien Sytema en Kim Dijkstra getuige de 5-2 en 6-4 zege.

Heel wat moeizamer kaam de overwinning in de halve finale tot stand. Louise Krol, Mariska Hoogland en Harmke Siegersma boden hevig tegenstand en konden de opgelopen achterstand steeds wegwerken maar na vijf eersten gelijk was het toch trio Anna-Brecht Bruinsma die aan het langste eind zou trekken. De misser van Louise Krol  op 5-5 en 4-4 telde zwaar en op 5-5 en 6-4 maakte Anna-Brecht Bruinsma de partij uit met een fraaie zitbal.
In de strijd om het derde geld was de formatie van Sietske Okkema oppermachtig. Louise Krol c.s. bleef staan op 5-1 en 6-6.

Cijfers Marsum:
1. Louise Krol , Mariska Hoogland en Harmke Siegersma – 2. Serena Hovenga, Maaike Osinga en Nynke Sinnema 5-0 en 6-4; 3. Anna-Brecht Bruinsma, Martine Tiemersma en Manon Scheepstra – 4. Jeanette Jansma, Hermine Sytema en Kim Dijkstra 5-2 en 6-4; 5. Nelie Steenstra, Mintje Meintema en Annelien Broersma – 6. Sietske Okkema, Marte Altenburg en Marrit Zeinstra 3-5 en 2-6; 7. Elly Hofman, Sigrid de Jong en Martzen Deinum – 8. Ilse Tuinenga, Nynke Sijbrandij en Jeske de Boer 1-5 en 0-6:

Halve finale: 1. Louise Krol c.s. – 3. Anna-Brecht Bruinsma c.s. 5-5 en 4-6; 6. Sietske Okkema c.s. – 8. Ilse Tuinenga c.s. 3-5 en 4-6;

Finale: 3. Anna-Brecht Bruinsma c.s. – 8. Ilse Tuinenga c.s. 2-5 en 4-6;
Om de derde prijs: 1. Louise Krol c.s. – 6. Sietske Okkema c.s. 1-5 en 6-6
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers