contact zoeken wedstrijden

Jelle Attema: it Feintsje fan Menaam

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Anne Waterlander (x-lent.nl)

Jelle Attema, de 22-jarige opslager uit Makkum, kroonde zich zondag op de befaamde Gouden Willen partij tot it Feintsje fan Menaam. In een onderhoudende en spannende finale wist hij met zijn maten Jacob Klaas Haitsma en Evert Pieter Tolsma de partij op 5-5 en 6-6 naar zich toe te trekken door een onverwerkbare bal te plaatsen op het perk Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra. Het was de tweede zitbal op rij en de zevende in de partij. Bovendien dwong hij Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra tot een zevental kwaadslagen. Daar stond weer tegenover dat hij elf maal het perk miste uit 38 opslagbeurten. Zijn sterkte is evenzeer zijn zwakte. Voor zowel Jelle Attema als zijn maat Evert Pieter Tolsma was het de eerste zege als hoofdklasser. Net als op de PC werd de strijd om de premie of niets en de finale pas afgesloten op 5-5 en 6-6.

De finale tussen de parturen van Jelle Attema en Menno van Zwieten was een mooi sluitstuk van een partij die tegen het einde pas echt ging boeien. De strijd tussen de parturen van Bauke en Taeke Triemstra en de strijd om de premie of niets en natuurlijk de finale waren de krenten in de Menamer pap. Daar stond tegenover het onthutsende verlies van de parturen van Marten Bergsma c.s. en dat van Enno Kingma c.s. Beide formaties bakten er weinig van en moesten met het schaamrood op de kaken richting kleedkamer.

De finale was een een boeiende partij waarin de verschillen marginaal waren. Ondanks de zestien missers aan de kant van de latere winnaar konden zij toch vrij gemakkelijk trio Menno van Zwieten blijven volgen. Trio Attema had een pikstart en pakte tweemaal op 6-6 het eerst. Eerst sloeg Evert Pieter Tolsma fraai boven en op 1-0 en 6-6 was de retourslag van Jacob Klaas Haitsma voldoende voor het volgende bordje. Via twee snelle bordjes kwam Van Zwieten c.s. terug in de partij en namen zelfs een 3-2 voorsprong door een misser van Attema. Tot vier eersten gelijk werden de bordjes om en om behaald. Trio Van Zwieten kwam als eerste op de vijf eersten door een kwaad geslagen bal van Evert Pieter Tolsma op 4-4 en 6-4 maar het was weer Attema die partij op gelijke hoogte bracht door twee zitballen en een kwaadslag van Hijlke Bruinsma. In het laatste eerst leken de beste papieren voor Van Zwieten c.s. maar de 6-2 voorsprong was niet toereikend. Jelle Attema had eerst succes bij Bruinsma en hij besloot de partij met een treffer bij Erwin Zijlstra. Dat hij koning van de partij werd was vanzelfsprekend.

In aanloop naar de finale was het eerste obstakel trio Enno Kingma. Maar de berg van enige weken terug is een molshoop geworden en op 5-3 en 6-4 was de winst voor de latere winnaar. Trio Kingma blafte wel maar beet nooit echt door.
De strijd om de premie of niets tegen Peter van Zuiden c.s. duurde ruim 75 minuten en kreeg zijn beslag pas op 5-5 en 6-6. Op 5-4 en 6-6 had Sjoerd de Jong de partij nog weten te lengen met een fraaie zitbal maar op 5-5 en 6-6 miste hij vervolgens het perk.

Het premie winnende partuur had weinig moeite om zich voor de finale te plaatsen. Durk Ennema c.s. kreeg wel kansen maar benutte ze niet en ging op 5-3 en 6-0 de bietenbult op.

De halve finale tegen Gert-Anne van der Bos was feitelijk al bij 1-0 en 6-6 afgelopen. Bruinsma wist ietwat gelukkig de kaats te passeren en deze mentale klap is trio Van der Bos niet meer te boven gekomen. In het perk liep het bij Van der Bos niet en met zijn opslag kon hij zijn formatie niet op de rit krijgen. Wel punten geen eersten. Op 5-1 en 6-0 kon de zondagse kleding weer aan.

Datzelfde partuur had na de winst in de eerste ronde tegen Arnold Zijlstra c.s. (5-0 en 6-2) een hele aardige partij gekaatst tegen Bauke Triemstra, Jacob Wassenaar (vervanger van Alle Jan Anema) en Hendrik Kootstra. Laatstgenoemd trio kwam met een spel voor door een vijftal missers van Van der Bos maar nadat het eenmaal gelijk was geworden werd de vesting van Wassenaar en Kootstra eigenhandig door Van der Bos gesloopt. Met slechts vier punten tegen was het over en uit. De negen zitballen hadden zijn uitwerking niet gemist. Op 5-2 en 6-0 sloeg Taeke Triemstra de bal terug achter de voorperklijn.

Cijfers Menaam. Eerste omloop: Marten Bergsma, Dylan Drent en Patrick Scheepstra- 2. Bauke Triemstra, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra 1-5 en 0-6; 3. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra – 4. Arnold Zijlstra, Pieter-Jan Plat en Haije Jan Nicolay 5-0 en 6-2; 5. Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Evert Pieter Tolsma – 6. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar  5-3 en 6-4; 7. Johannes van der Veen, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden – 8. Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong  5-5 en 2-6; 9. Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra –  10. Durk Ennema, Pieter van der Schoot en Laas Pieter van Straten 5-3 en 6-0;

Tweede omloop: 2. Bauke Triemstra c.s. – 3. Gert-Anne van der Bos c.s. 2-5 en 0-6; 5. Jelle Attema c.s. – 8. Peter van Zuiden c.s. 5-5 en 6-6 (Jelle Attema c.s. wint); 9. Menno van Zwieten c.s. staand nummer;

Halve finale: 9. Menno van Zwieten c.s. – 3. Gert-Anne van der Bos c.s. 5-1 en 6-0; 5. Jelle Attema c.s. staand nummer;

Finale: 5. Jelle Attema c.s. – 9. Menno van Zwieten c.s. 5-5 en 6-6 (Jelle Attema c.s. wint).

Jelle Attema en Evert-Pieter Tolsma met de 1e overwinning op de Hoofdklasse
Jelle Attema en Evert-Pieter Tolsma met de 1e overwinning op de Hoofdklasse

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers