contact zoeken wedstrijden

De formatie van Ilse Tuinenga, Wiljo Sijbrandij en Manon Scheepstra blijft maar door gaan met winnen

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Hempenius

In Harlingen boekte men alweer de zevende zege van het huidige seizoen. In de finale werd met 5-3 en 6-6 gewonnen van Anne Monfils, Nynke Sijbrandij en Marrit Zeinstra. Het was een finale waarin trio Ilse Tuinenga het voortouw had. Via drie snelle eersten werd direct ruim afstand genomen van trio Anne Monfils. Op 6-2 pakte Ilse met een zitbal het eerste bordje dat gevolgd werd door een bovenslag van Wiljo Sijbrandij op 1-0 en 6-4. Keren voor de kaats door Manon Scheepstra op 2-0 en 6-0 maakte het verschil alleen maar groter. Voorbij slaan van de kaats door Nynke Sijbrandij maakte de stand voor Anne Monfils c.s. wat draaglijker maar binnen de kortste keren was de score alweer opgelopen naar 4 om 1 en later zelfs naar 5 om 2. Het werd nog even spannend maar op 5-3 en 6-6 was de opslag van Ilse Tuinenga Nynke Sijbrandij te machtig.

Trio Ilse Tuinenga bereikte de eindstrijd via zeges op onder meer Elly Hofman c.s. (5-3 en 6-2) en een zwaar bevochten zege op Louise Krol c.s. Via 4 om 2 werd het uiteindelijk 5-5 en 4-0 in het voordeel van Louise Krol c.s. maar het bleek weer niet genoeg om als winnaar van het veld te stappen. Op 5-5 en 6-4 maakte Manon Scheepstra een eind aan de partij door het voorbij slaan van de kaats.

Trio Anne Monfils moest in de eerste omloop stevig aan de bak regen Jildou Sweering c.s. Het was een partij op haren en snaren en werd pas op 5-5 en 6-0 afgesloten wel weer in het voordeel van Anne Monfils c.s.

De strijd om de kleine premie eindigde in een zege voor Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia. Zij klopten uiteindelijk de formatie van Roelie Kroondijk met 5-3 en 6-4.

Cijfers Harlingen. 1. Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia – 2. Tineke Dijkstra, Hermine Sytema en Jeske de Boer 5-2 en 6-2; 3. Ilse Tuinenga, Wiljo Sijbrandij en Manon Scheepstra – 4. Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum 5-3 en 6-2; 5. Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Annelien Broersma - 6. Sietske Okkema, Marije Hiemstra en Nynke Sinnema 5-2 en 6-4; 7. Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Jennie Terpstra - 8. Anne Monfils, Nynke Sijbrandij en Marrit Zeinstra 5-5 en 0-6;

Halve finales: 1. Louise Krol c.s. – 3. Ilse Tuinenga c.s. 5-5 en 4-6; 5. Roelie Kroondijk c.s. – 8. Anne Monfils c.s. 1-5 en 4-6; 

Finale: 3. Ilse Tuinenga c.s. – 8. Anne Monfils c.s. 5-3 en 6-6
Om de derde prijs: 1. Louise Krol c.s. – 5. Roelie Kroondijk c.s. 5-3 en 6-4

Harlingen Totaal

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers