contact zoeken wedstrijden

Trio Gert-Anne van der Bos kraakt maar wint wel!

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Elisabeth Fotografie

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra leken in de finale op de Haije Rijpma partij bij 5-4 en 6-2 tegen een niet verwachtte maar wel verdiende nederlaag aan te lopen toen Tjisse Steenstra vanuit het voorperk ietwat gelukkig boven sloeg. Opslager Peter van Zuiden taste mis en vanaf dat moment kantelde de partij. Het even ruilen van plaats in het perk was op voorspraak van Gert-Anne van der Bos en het pakte geweldig uit. Vervolgens sloeg Steenstra nogmaals boven en op 5-4 en 6-6 miste Van Zuiden het perk. Dat kwam hard aan bij de opslager die daarna weer een bal buiten de lijnen plaatste. Vervolgens kwamen er twee niet al te grote kaatsen. De eerste pakte Van der Bos met een prima keeractie. Vervolgens was het Gert-Anne van der Bos die de zege veilig stelde met twee geweldig opgeslagen ballen.

Voor Taeke Triemstra die in de finale achtmaal bovensloeg was het al de 9de zege in Witmarsum. Gert-Anne van der Bos boekte inmiddels zijn zesde zege en bij Tjisse Steenstra staat de teller nu op drie.
Het was de achtste zege van Van der Bos c.s. en voor de achtste keer werd ook Steenstra koning van de partij. Maar de echte koning was zonder meer Gert-Anne van der Bos. Hij sloeg zowel in de halve finale als in de finale voortreffelijk op.

Dat hij net als in Sexbierum niet tot koning werd gekozen zal zonder meer te maken hebben met zijn prestatie in de eerste omloop. Hij miste toen wel 12 keer het perk maar hij plaatste ook tien zitballen. Op zijn opslag werd maar eenmaal boven geslagen. In de finale sloeg hij twintig maal op en miste maar vier keer en plaatste vijf zitballen waarvan twee in het laatste eerst. Van der Bos zal er niet om malen maar het is wel leuk dat de juiste man koning van de partij wordt anders kan het instituut koningschap beter worden afgeschaft.

De finale in Witmarsum was het sluitstuk van een wedstrijd die voor aanvang te maken had met dat twee topparturen zich niet hadden aangemeld en tijdens de wedstrijd bleek ook nog eens dat naast Hijlke Bruinsma, vervangen door Renze Pieter Hiemstra, nog een drietal kaatsers niet aanwezig waren in Witmarsum. Durk Ennema werd vervangen door Kevin Jaarsma. Dylan Drent zat in de zon in Turkije en zijn vervanger was Daniël Iseger. Erik Haitsma vervanger van Pieter Jan Plat kaatste zich ook nog in de prijzen. Het bestuur van Pim Mulier was hier bepaald niet gelukkig mee en antwoordde door een tiende deel van het prijzengeld niet uit te keren.

Trio Peter van Zuiden, door het niet opgeven van Bauke Triemstra en Enno Kingma c.s. was via de achterdeur toch nog op de lijst gekomen en men maakte zijn uitverkiezing meer dan waar. Met Sjoerd de Jong voor Evert Pieter Tolsma zit er meer elan in het partuur en zij namen in de finale ook het voortouw door niet passeren van de kaats door Triemstra op 6-6. Men kwam wel met 2-1 achter maar via 6-2, 6-0 en 6-6 liep men uit naar een 4-2 voorsprong. Een lichte sensatie diende zich aan maar via twee bovenslagen van Taeke en eentje van Tjisse en buiten slaan van Van Zuiden werd het 4 om 3. Via drie zitballen van Van der Bos waarvan de laatste op 4-3 en 0-6 werd de stand weer gelijk getrokken. Op 4-4 en 6-4 had Van Zuiden succes bij Steenstra die de kwaad te snel los liet. Maar toen de nood het hoogste was was daar de bevrijdende bovenslag van Steenstra op 5-4 en 6-2. De kracht van trio Van der Bos is wel dat men nimmer in paniek raakt en nooit eerder buigt dan de laatste slag is gevallen.

De aanloop naar de finale was bar en boos. Elgar Boersma, Bauke Dijkstra en Willem Heeringa hadden lang heel lang zicht op een goed resultaat maar gooiden hun eigen glazen in door ook veelvuldig op de zes het perk te missen. Bij 5-4 en 4-6 gaf opslager Taeke Triemstra twee koekballen en dat betekende wel einde oefening voor trio Elgar Boersma.
De halve finale tegen Arnold Zijlstra c.s. was ook een fluitje van een cent. De opslag van zowel Arnold Zijlstra en Haije Jan Nicolay had niet een jas maar wel een hele collectie uitgedaan want het was binnen het halfuur gepiept. Op 5-2 en 6-0 sloeg Haije Jan de bal buiten het speelveld.

Trio Peter van Zuiden kaatste een prima partij tegen Kevin Jaarsma, Pieter van der Schoot en Laas Pieter van Straten. Op 5-2 en 6-6 konden die heren al weer richting douches.
De strijd om de premie of niets tegen Marten Bergsma c.s. was het aanzien meer dan waard. Na eersten gelijk liep Van Zuiden c.s. in straf tempo uit naar een 4-1 voorsprong. Het werd nog wel 4 om 3 maar echt spannend werd het nooit. Op 4-3 en 6-2 miste Bergsma het perk en op 5-3 en 6-6 sloeg Sjoerd de Jong fraai door de hoek boven.

Arnold Zijlstra c.s. hadden aan de zege op Menno van Zwieten c.s. genoeg voor het derde geld. Bij 5 om 2 leek het een gedane zaak maar opslager Menno van Zwieten dacht daar anders over miste vervolgens tweemaal op 6-6 en eenmaal op 6-2. In het laatste eerst was er ook geen redden meer aan en Arnold Zijlstra slot de partij in stijl af met zijn vijfde zitbal.

Cijfers Witmarsum. Eerste omloop: 1. Menno van Zwieten, Renze Pieter Hiemstra en Erwin Zijlstra – 2. Johannes van der Veen, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden 5-3 en 6-0; 3. Kevin Jaarsma, Pieter van der Schoot en Laas Pieter van Straten – 4.  Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong 2-5 en 6-6; 5. Wierd Baarda, Marco de Groot en Douwe Anema –  6. Marten Bergsma, Daniël Iseger en Patrick Scheepstra 0-5 en 2-6; 7. Elgar Boersma, Bauke Dijkstra en Willem Heeringa – 8. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra 4-5 en 6-6; 9. Arnold Zijlstra, Pieter-Jan Plat en Haije Jan Nicolay staand nummer;

Tweede omloop: 9. Arnold Zijlstra c.s. – 1. Menno van Zwieten c.s. 5-5 en 6-2; 4. Peter van Zuiden c.s. – 6. Marten Bergsma c.s. 5-3 en 6-6; 8. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer;

Halve finale: 8. Gert-Anne van der Bos c.s. – 9. Arnold Zijlstra c.s. 5-2 en 6-0; 4. Peter van Zuiden c.s. staand nummer;

Finale:  4. Peter van Zuiden c.s. – 8. Gert-Anne van der Bos c.s. 5-5 en 0-6.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers