contact zoeken wedstrijden

Trio Gert-Anne van der Bos kaatst zich naar 7de zege

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Anne Waterlander (x-lent.nl)

De zege in Sexbierum was voor trio Gert-Anne van der Bos alweer de zevende van het seizoen. Voor opslager Van der Bos en achterinse Tjisse Steenstra was het al de negende. Immers in Bolsward als in Makkum ontbrak Taeke Triemstra. Achterinse Tjisse Steenstra werd uitgeroepen tot koning van de partij. Het was alweer de zevende uitverkiezing van dit seizoen. Voor Taeke Triemstra was het de 155ste zege uit zijn kaatsloopbaan en voor Gert-Anne van der Bos staat de teller nu op 110.

In de finale werd met 5-3 en 6-2 gewonnen van Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Het was de latere koning Tjisse Steenstra die met een bovenslag de laatste klap uitdeelde. Dat de mooie kransen uiteindelijk om de nek van trio Van der Bos zou komen was bepaald geen appeltje eitje. Immers na ruin 25 minuten kaatsen wees de telegraaf een stand van 3 om 1 voor trio Enno Kingma aan.  Van der Bos pakte dan wel op 6-4 met een van zijn negen zitballen het eerste bordje maar daarna  liep trio Kingma toch gestaag uit naar een 3-1 stand. Passeren van de kaats door Renze Hiemstra op 1-1 en 6-6 was fraai. De zitbal van Kingma op 2-1 en 6-2 deed de voordelige marge alleen maar toenemen. Maar ondanks die fraaie zitbal raakte Kingma de weg enigszins kwijt en met zijn drie opeenvolgende missers hielp hij trio Van der Bos over het dode punt heen.
Via tweemaal 6-2 en eenmaal 6-0 werd de achterstand omgebogen in een 4-3 voorsprong. Bij 4-3 en 6-0 leek de spanning weer terug te keren door bovenslagen van Hiemstra en Wassenaar en niet passeren van de kaats door Triemstra. Maar de bovenslag van Steenstra werd gevolgd door twee onverwerkbare ballen van Van der Bos. Op 4-3 en 6-6 sloeg Triemstra daarna voor de tweede maal boven. Het was de genadeklap voor trio Kingma dat op 5-3 en 6-2 helemaal door de knieën ging door de vijfde bovenslag van Steenstra.
Met nummer tien op de lijst was de eerste horde niet het grootste probleem voor trio Van der Bos. Elgar Boersma c.s. kwamen gewoon kwaliteit te kort om het hen moeilijk te maken. (5-1 en 6-6).

De halve finale tegen Menno van Zwieten c.s. was van een heel ander kaliber. Beide parturen maken er het gehele seizoen al een mooi potje van en het was nu ook niet anders. Door tweemaal het eerst op 6-6 te pakken liep trio Van Zwieten uit naar een 2-0 en later 3-0 voorsprong maar daarna was de misser van Van Zwieten op 3-0 en 6-6 wel een hele dure. Te meer doordat hij dat op 3-2 en 6-6 nogmaals herhaalde.Op 4-3 en 6-6 werd het nog eenmaal gelijk door niet passeren van de kaats door Triemstra maar daarna kreeg men nog twee punten aan de telegraaf. Op 5-4 en 6-0 plaatste Van der Bos een zitbal.

Het premie winnende partuur moest stevig in de beugels om de eerste ronde ongeschonden door te komen. Arnold Zijlstra c.s. maakten tot 4 om 2 weinig fouten hielden Kingma c.s. tot die stand aardig onder de duim. Kwam ook doordat opslager Kingma veel te veel missers noteerde. Niet passeren van de kaats door Pieter Jan Plat op 4-4 en 6-6 was dodelijk voor trio Arnold Zijlstra. Op 5-4 en 6-4 miste Zijlstra het perk.

De strijd om de premie of niets tegen Durk Ennema c.s. ging tot spel gelijk gelijk op maar daarna hielp de falende opslag van Ennema c.s. trio Kingma wel heel gemakkelijk aan de zege. Op 5-2 en 6-6 kon Laas Pieter van Straten de kaats niet passeren.

Menno van Zwieten c.s. moest diep gaan voor  het derde geld. Trio Hendrik Tolsma  gaf zich pas bij 5-4  en 6-2 over en Bauke Triemstra c.s. konden een 5-2 voorsprong niet verzilveren en gingen op 5-5 en 6-4 alsnog het schip in door een kwaadslag van Hendrik Kootstra.    

Cijfers Sexbierum. 1. Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra – 2. Marten Bergsma, Dylan Drent en Patrick Scheepstra 5-5 en 6-2; 3. Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra en Sjoerd de Jong – 4. Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra 4-5 en 2-6; 5. Durk Ennema, Pieter van der Schoot en Laas Pieter van Straten – 6. Johannes van der Veen, Hendrik Jan van der Velde en Thomas van Zuiden 5-3 en 6-2; 7. Arnold Zijlstra, Pieter-Jan Plat en Haije Jan Nicolay – 8. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 4-5 en 2-6; 9. Elgar Boersma, Bauke Dijkstra en Willem Heeringa – 10. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra 1-5 en 2-6;  Tweede omloop: 1. Bauke Triemstra c.s. – 4. Menno van Zwieten c.s. 5-5 en 4-6; 5. Durk Ennema c.s. – 8. Enno Kingma c.s. 2-5 en 6-6; 10. Gert-Anne van der Bos c.s.  staand nummer; Halve finale: 10. Gert-Anne van der Bos c.s. – 4. Menno van Zwieten c.s. 5-4 en 6-0; 8. Enno Kingma c.s.  staand nummer; Finale: 8. Enno Kingma c.s.  – 10. Gert-Anne van der Bos c.s. 3-5 en 2-6.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers