contact zoeken wedstrijden

Arnold Zijlstra verrassende koning op Huizumer Cup-dag

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Anne Waterlander (x-lent.nl)
Video: KNKB Media

Arnold Zijlstra, Pieter-Jan Plat en Haije-Jan Nicolay verrastten zondag vriend en vijand door de winst op de Huizumer Cup-dag. In een zeer éénzijdige finale werd het op voorhand favoriete partuur van Marten Bergsma, Dylan Drent en Patrick Scheepstra met duidelijke cijfers verslagen. Op 5-1 en 6-6 besliste opslager Arnold Zijlstra de partij met een fraaie zitbal. De zege was zonder meer verdient alleen dient wel te worden opgemerkt dat achterinse Patrick Scheepstra bepaald niet fit was. Dat scheelt natuurlijk wel een slok op een borrel. Het winnende partuur dat pas in de tweede cyclus zijn opwachting maakte, maakte een zeer gedegen indruk. Met geplaatste opslag en kien uitslagwerk werd de zege behaald.

Arnold Zijlstra sloeg geweldig op, miste maar eenmaal het perk en noteerde zes zitballen en kreeg bovendien maar een bovenslag tegen. Dat de overwinning zo ruim zou uitvallen mocht niet worden verwacht maar dat Zijlstra c.s. kans op de zege hadden was wel duidelijk. Trio Bergsma had immers in de halve finale de winst in de schoot geworpen gekregen. Trio Gert-Anne van der Bos gaf van de 52 behaalde punten er meer als veertig cadeau aan Bergsma c.s. Arnold Zijlstra bezondigde zich niet hier aan en hield de missers beperkt evenals zijn maat Haije Jan Nicolay. Met een voortreffelijke Pieter Jan Plat als voorinse liep men na eersten gelijk in hoog tempo uit naar de vijf eersten. Vooral op de zes gelijk was men zeer slagvaardig. Op 1-1 en 6-6 sloeg Pieter Jan Plat fraai retour tot in het perk. Op 4-1 en 6-6 miste Bergsma het perk en op 5-1 en 6-6 besliste Arnold Zijlstra de partij met zijn vijfde zitbal. De opslager uit Tzummarum werd terecht uitgeroepen tot koning van de partij.
Voor zowel Arnold Zijlstra als Haije Jan Nicolay was dit het eerste grote succes in de hoofdklasse .

In de aanloop naar de finale waren er bij de start van de dag wat aanloop problemen. Trio Jelle Attema pakte tweemaal op zes gelijk het bordje maar daarna kwam trio Zijlstra steeds beter in de partij en op de zes was men daarna ongenaakbaar. Vijfmaal daarna werd het zes gelijk en alle keren was het bordje voor Zijlstra c.s. Zo ook op 5-2 en 6-6 met passeren van de kaats door Haije Jan Nicolay.

Om de premie of niets wachtte het toch niet kinderachtige partuur van Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra maar ook nu liep het van een leien dakje. Na de zitbal van Triemstra op 6-6 denderde Zijlstra c.s. naar een veilig lijkende 5-1 voorsprong maar dat was slechts schijn want trio Zijlstra kon het eind niet vinden en Bauke Triemstra c.s. voelde haarfijn aan dat er nog wel wat te halen was. Pas bij 5-5 en 6-2 was de misser van Bauke Triemstra die hen in de finale bracht.
De premiewinnaar had weinig zweet druppels verloren tegen Durk Ennema c.s. Ennema miste tweemaal op 6-6 en daarna was ook alle hoop op een beter resultaat verdwenen. Op 5-0 en 6-2 was het einde oefening. Bergsma sloeg prima op en noteerde maar liefst negen zitballen.

Het treffen tegen Elgar Boersma c.s. was een kopie van de eerste omloop. Trio Elgar Boersma bakte er niet veel van en op 5-0 en 6-6 was het lijden voorbij.

De halve finale tegen Gert-Anne van der Bos was meer spannend dan fraai. Daarvoor werden er veel te veel fouten gemaakt. Vooral trio Van der Bos deed zichzelf heel veel pijn. Men kwam in race tempo met 3 om 1 voor maar een serie buitenslagen deed Bergsma c.s. weer aanhaken. Tot vijf eersten gelijk was het daarna stuivertje wisselen waarbij Van der Bos c.s. telkens weer gelegenheid gaf om terug in de partij te komen. Op 5-5 en 4-4 miste Steenstra en op 5-5 en 6-4 kon Triemstra de kaatst niet passeren. Triemstra was er wel maar moet zich vaak eenzaam hebben gevoeld. In totaal werd hij zesmaal in het spel betrokken.

Trio Van der Bos pakte het derde geld en moest diep gaan om zover te komen. De formatie van Menno van Zwieten had lang de beste papieren maar haalde bakzeil op 5-5 en 4-4 door een bovenslag van Triemstra en een misser van Zijlstra.

Cijfers Huizum. 1. Elgar Boersma, Bauke Dijkstra en Willem Heeringa – 2. Jelte Pieter Dijkstra, Pier Piersma en Jan Schurer 5-5 en 6-2; 3. Durk Ennema, Pieter van der Schoot en Laas Pieter van Straten – 4. Marten Bergsma, Dylan Drent en Patrick Scheepstra 0-5 en 2-6; 5. Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Hillebrand Visser – 6. Arnold Zijlstra, Pieter-Jan Plat en Haije Jan Nicolay 2-5 en 6-6; 7. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar – 8. Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra 5-5 en 4-6; 9. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra – 10. Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra 5-5 en 6-4;  

Tweede omloop: 1. Elgar Boersma c.s.  - 4. Marten Bergsma c.s. 0-5 en 6-6; 6. Arnold Zijlstra c.s. – 8. Bauke Triemstra c.s. 5-5 en 6-2;  9. Gert-Anne van der Bos c.s.  staand nummer;

Halve finale: 9. Gert-Anne van der Bos c.s. – 4. Marten Bergsma c.s. 5-5 en 4-6; 8. 6. Arnold Zijlstra c.s.  staand nummer;

Finale: 6. Arnold Zijlstra c.s. – 4. Marten Bergsma c.s. 5-1 en 6-6.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers