contact zoeken wedstrijden

Trio Gert-Anne van der Bos pakt de draad weer op

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Anne Waterlander (x-lent.nl)

Het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra boekte zaterdag in Morra alweer de zesde zege van het seizoen. Voor Van der Bos en Steenstra was het al de achtste van deze jaargang. Zowel in Bolsward als in Makkum moest voorinse Taeke Triemstra verstek laten gaan door lichamelijk ongemak. Afgelopen woensdag was Triemstra alles behalve fit maar zaterdag in een warm Morra had hij zichtbaar geleden maar het kaatsen op hoog niveau ging hem nog redelijk gemakkelijk af. Het was hem aan te zien dat hij kilo’s lichter was geworden maar de souplesse was er nog altijd. In de finale tegen Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra was hij er als het nodig was.
Dat was zeker ook opslager Gert-Anne van der Bos die tot 5 om 1 de regie straks in de handen had. Dat het nog 5 om 3 werd lag aan een kleine inzinking van windkracht twaalf maar het was niet genoeg om trio Van der Bos van de zege af te houden. Van Zwieten c.s. kwam in de finale dan wel met 6-2 voor maar het eerste bordje ging wel naar Van der Bos c.s. door vakkundig op- en retourslaan van Van der Bos. Via 2 om 1 werd het 3 om 1 door een mooie zitbal van Van der Bos op 2-1 en 6-6. Het was de opmaat naar 5 om 1 via twee keer schone zes. Een kleine hapering bij de opslager resulteerde nog in twee eersten voor Van Zwieten c.s. maar na 5-3 en 2-2 pakte trio Van der Bos tweemaal de kaats en op 5-3 en 6-2 miste Van Zwieten het perk.
Liep de finale redelijk gesmeerd dat kon niet gezegd worden voor de aanloop naar de finale.

Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Hillebrand Visser waren bepaald niet minder dan de latere winnaar. Het was tot vijf eersten gelijk stuivertje wisselen. Zelfs bij 5-5 en 4-4 waren er nog kansen maar op 5-5 en 6-4 was Tjisse Steenstra die zijn partuur een ronde verder bracht met het passeren van de kaats.

Een ronde verder waren Durk Ennema, Pieter van der Schoot en Laas Pieter van Straten tot 3-3 en 6-6 kansrijk. Op die stand sloeg Taeke Triemstra ietwat gelukkig de kleine kaats voorbij. Het brak het verzet bij trio Durk Ennema. Op 5-3 en 6-2 plaatste Pieter van der Schoot de bal buiten de lijnen.

Gezien de twee voorgaande partijen leek de strijd tegen Enno Kingma in de halve finale een zware klus te worden maar niets was minder waar. Na de buitenslag van Van der Bos op 6-4 denderde trio Van der Bos in een keer door naar een 5-1 voorsprong.  Met opslager Van der Bos in de hoofdrol. Zowel op 1-1 en 6-0 en op 2-1 en 6-6 en 3-1 en 6-6 plaatste hij een zitbal. Na de zesde bovenslag van Teake Triemstra op 4-1 en 6-0 mocht Tjisse Steenstra het op 5-1 en 6-4 afmaken met een formidabele retourslag.
Menno van Zwieten c.s. zaten mooi in de lijst. Partuur Arnold Zijlstra maakte wel punten maar op de beslissende momenten sloeg Van Zwieten c.s. toe. (5-3 en 6-2).

In de strijd om de premie of niets tegen Marten Bergsma c.s. viel na eersten gelijk alle slagen in het voordeel van Van Zwieten c.s. uit. De zitbal van Van Zwieten op 3-1 en 6-6 deed pijn. Zo ook de bovenslag van Bruinsma op 4-2 en 6-6. Op 5-2 en 6-6 was de vijfde zitbal van Van Zwieten genoeg voor de zege.

Trio Enno Kingma, woensdag nog de winnaar in Minnertsga, had aan een zege genoeg voor het derde geld. In een slechte partij met maar liefst 25 missers werd met 5-4 en 6-4 gewonnen van trio Jelte Pieter Dijkstra. Kingma in Minnertsga nog zo safe als de bank maar in Morra lag dat even anders. Elf missers zijn wij van hem niet gewoon maar omdat Jelte Pieter ook geen toonbeeld van zekerheid was (9 missers) kon de eerste ronde desondanks worden overleeft. Dat het in de halve finale later niet liep was gezien het beeld uit de eerste omloop dan ook niets zo vreemd.   

Cijfers Morra. 1. Durk Ennema, Pieter van der Schoot en Laas Pieter van Straten – 2. Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra -3 en 6-2; 3. Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Hillebrand Visser – 4.  Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra 5-5 en 4-6; 5.  Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra – 6. Arnold Zijlstra, Pieter-Jan Plat en Haije Jan Nicolay 5-3 en 6-2; 7. Marten Bergsma, Dylan Drent en Patrick Scheepstra – 8. Elgar Boersma, Bauke Dijkstra en Willem Heeringa 5-2 en 6-2; 9. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar – 10. Jelte Pieter Dijkstra, Pier Piersma en Jan Schurer 5-4 en 6-4;

Tweede omloop: 1. Durk Ennema c.s.  – 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 3-5 en 2-6; 5.  Menno van Zwieten c.s. – 7. Marten Bergsma c.s. 5-2 en 6-6; 9. Enno Kingma c.s. staand nummer;

Halve finale: 9. Enno Kingma c.s. –  4. Gert-Anne van der Bos c.s. 1-5 en 4-6;  7. Menno van Zwieten c.s. staand nummer;

Finale: 5. Menno van Zwieten c.s.  – 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 3-5 en 2-6.
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers