contact zoeken wedstrijden

Trio Enno Kingma wint meeslepende finale

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Elisabeth Fotografie
Video: KNKB Media

Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar boekten in Minnertsga de derde zege van het seizoen door in een meeslepende finale op 5-5 en 6-6 te winnen van trio Gert-Anne van der Bos met de weer redelijk fitte Taeke Triemstra in de gelederen.

Een misser van de verder geweldig opslaande Gert-Anne van der Bos bezegelde het lot van zijn partuur waar het vooral van de opslag moest komen. 31 maal plaatse hij een zitbal en in de finale gaf hij een gala voorstelling die pas op 3-0 en 4-0 eindigde. Een nipte voorslag, de bal raakte de lijn, deed de partij kantelen. Tot dat moment had het perk van Hiemstra en Wassenaar geen antwoord op de flitsende opslag van Van der Bos. Triemstra sloeg op 6-6 boven en toen was daar de opslag van Van der Bos. De ballen vlogen links en rechts Hiemstra en Wassenaar om de oren. De nipte misser veranderde het beeld. De schwung was er bij Van der Bos een beetje uit en trio Kingma met een prima opslaande Kingma hield toen zijn partuur in de race. Het werd nog wel 4 om 1 maar on die periode moest het teveel van de opslag komen bij Van der Bos c.s.

Het perk met Triemstra en Steenstra sneeuwde lichtelijk onder. Daar kwam bij dat Wassenaar tijdens de opslag van Van der Bos een paar keer te snel uit het perk was terwijl de bal de hand van de opslager nog niet had verlaten. Wassenaar toonde zich een goede leerling van Dirk Jan van der Woud die daar in zijn actieve carrière ook een handje van had. Een perkspeler mag niet eerder het perk verlaten als de bal uit de hand van de opslager gaat. De scheidsrechter had dit echter niet waargenomen.

Op 4-1 en 4-6 plaatste Kingma een zitbal. Op 4-2 en 6-6 sloeg Wassenaar boven. Was voor de knik van de bal al uit het perk! Op 4-3 en 4-6 had Kingma succes bij Triemstra die in het laatst een stevige terugval had. Op 5-4 en 6-2 leek de partij beslist maar buiten van Wassenaar en zitbal van Van der Bos en kwaad uit van Wassenaar maakte 5-5. Na de buitenslag van Steenstra op 5-5 en 4-4 plaatste Van der Bos zijn 12de zitbal maar op 5-5 en 6-6 miste hij jammerlijk het perk. Ondanks de 31 zitballen werd hij de verliezer met zijn negende misser. Een partij met maar liefst 24 zitballen, 19 missers en slechts 8 bovenslagen. Het verschil zat in het feit dat trio Kingma maar drie keer het perk miste en dat trio Van der Bos dat 16 maal deed. In punten was het onbeslist 64 om 64.

Kingma c.s. bereikte de finale via een vrij simpel zege op trio Peter van Zuiden (5-1 en 6-2). De halve finale tegen het verrassend sterk kaatsende drietal van Arnold Zijlstra had zomaar anders kunnen aflopen als Zijlstra de bal op 4-3 en 6-6 niet had buiten geslagen. Tot dan was de partij in evenwicht. Op 5-3 en 6-6 maakte Enno Kingma een eind aan de partij met een retourslag tot in het perk.

Trio Van der Bos lag in de eerste omloop stevig aan de ketting bij Menno van Zwieten c.s. Op 5-3 en 6-2 leek het over en uit en toen was het als zo vaak dat Gert-Anne van der Bos de partij alsnog wist te kantelen. Op 5-5 en 2-4 pakte Steenstra gelukkig de kleine kaats en vervolgens sloeg Taeke Trienstra tweemaal boven waarvan de laatste een Lucky was.
De halve finale tegen Auke Boomsma c.s. was een fluitje van een cent. In grote passen en met wederom opslager Van der Bos in de hoofdrol met elf zitballen en slechts drie missers ging trio Boomsma over de knie. (5-1 en 6-2).    
 
Cijfers Minnertsga. 1. Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra – 2. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra 5-5 en 4-6; 3. Jelte Pieter Dijkstra, Pier Piersma en Jan Schurer – 4. Auke Boomsma, Sip-Jaap Bos en Jelle Jaap Stiemsma 5-5 en 4-6;  5. Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra – 6. Arnold Zijlstra, Pieter-Jan Plat en Haije Jan Nicolay  3-5 en 6-6;  7. Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Evert Pieter Tolsma – 8. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 1-5 en 2-6;

Tweede omloop: 2. Gert-Anne van der Bos c.s. – 4. Auke Boomsma c.s. 5-1 en 6-2; 6. Arnold Zijlstra c.s. – 8. Enno Kingma c.s. 3-5 en 6-6;  

Finale: 2. Gert-Anne van der Bos c.s. – 4. Enno Kingma c.s. 5-5 en 6-6 (Enno Kingma wint).
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers