contact zoeken wedstrijden

KV De Twa Doarpen-Dios oppermachtig op Jong Nederland partij

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Anne Waterlander (x-lent.nl)

Het partuur van kaatsvereniging De Twa Doarpen-Dios uit Sexbierum-Pietersbierum is zaterdag in Wier met overmacht winnaar geworden van de 105de editie van Jong Nederlandpartij.

Was het in de begin jaren van de Jong Nederland vaak kommer en kwel anno 2017 is het ook bepaald niet botertje tot de boom. Er was weinig spanning om van goed kaatsen maar te zwijgen. Gelukkig maakte de winnaar De Twa Doarpen-Dios daar een uitzondering op. Durk Ennema, Joran Gerbranda en Pieter van der Schoot waren gedurende de dag heer en meester. Over de vier gespeelde partijen werden slechts twee bordjes verspeeld. Voor de rest raasde het partuur door de lijst. De finale tegen Franeker (Djurre Seerden, Marco de groot en Allard Hoekstra) maakte daar geen uitzondering op.  Allard Hoekstra kon niet zijn stempel op de partij drukken en maakte zowel aan de opslag als in het perk geen sterke indruk. Miste te vaak aan de stuit en had in het perk te veel afzwaaiers.  Marco de Groot werd weinig in het spel betrokken en Djurre Seerden deed wat hij moest doen maar dat was in Wier niet genoeg.

Sexbierum had een sluitend partuur waarin opslager Durk Ennema weinig verkeerd deed. Hij miste maar eenmaal en plaatste vijf zitballen. Joran Gerbranda werd weinig in het spel betrokken en sterke man Pieter van der Schoot sloeg boven wanneer het moest en miste maar tweemaal aan de tweede opslag. Franeker kwam goed uit de startblokken maar een veilige 6-2 voorsprong werd door een voorslag van Allard Hoekstra en een kwaadslag van dezelfde speler op 6-6 uit handen gegeven. Deze misser werkte door en binnen de kortste keren was het al drie schone eersten voor Sexbierum-Pietersbierum. De zitbal van Durk Ennema op 3-0 en 6-6 deed de laatste hoop op een succes helemaal te niet. Via 6-4 en 6-2 was het over voor Franeker dat vorig jaar nog de trotse winnaar was. Het was de derde zege voor K.V. De Twa Doarpen-Dios. Eerder zegevierde men in 1977 en 1979.

Sexbierum-Pietersbierum bereikte de finale via zeges op Menaam (5-1 en 6-2), Hijum-Feinsum (5-0 en 6-0), Makkum (5-1 en 6-4) en een staand nummer. Makkum had zat kansen om te scoren maar het was Jelle Attema die na de zitbal op 6-6 alles maar dan ook alles te niet deed. Zo miste hij op 6-4, 6-2, 6-6 en nogmaals 6-6 het perk of liep over! Op 4-1 en 6-2 plaatste Durk Ennema een zitbal en op 5-1 en 6-4 sloeg Pieter van der Schoot fraai boven. Tegen de drie zitballen van Jelle Attema stonden elf missers.

Franeker, in 2016 nog winnaar van de Jong Nederland had bepaald geen moeite met K.V. Het Noorden uit Sint Jacobiparochie (5-1 en 6-2). Minnertsga was het volgende slachtoffer (5-3 en 6-2). Maar dat had best anders kunnen lopen indien Marten Bergsma het vizier beter had afgesteld. Driemaal miste hij op zes gelijk en op 4-3 en 6-6 kon hij de kleine kaats niet passeren. Het was het breekpunt in de partij. Berltsum verloor daarna met (5-2 en 6-2). Easterein (Bote Jellema, Rémon Tie Bouma en Doede Rients Okkema) kreeg dan wel drie bordjes aan de telegraaf maar dat was meer de verdienste van het aantal fouten van Franeker dan het een prestatie was van Easterein. Allard Hoekstra miste maar liefst elfmaal het perk ondanks de zes zitballen .

Cijfers Wier. 1. Berltsum – 2. Ingelum 5-1 en 6-2; 3. Wommels – 4. Dronryp 5-3 en 6-2; 5. Franeker – 6. Sint Jacobiparochie 5-1 en 6-2; 7. Minnertsga – 8. Jelsum-Koarnjum-Britsum 5-3 en 6-2; 9. Witmarsum – 10. Hijum-Feinsum 2-5 en 4-6; 11. Sexbierum-Pietersbierum – 12. Menaam 5-1 en 6-2; 13. Leeuwarden – 14. Tzummarum 5-5 en 0-6; 15. Makkum – 16. Grou 5-1 en 6-2; 17. Weidum – 18. Bitgum 5-4 en 6-4; 19. Ee – 20. Easterein 4-5 en 2-6;

Tweede omloop: 1. Berltsum –  3. Wommels 5-4 en 6-4; 5. Franeker – 7. Minnertsga 5-3 en 6-2; 10. Hijum-Feinsum - 11. Sexbierum-Pietersbierum 0- 5 en 0-6; 14. Tzummarum - 15. Makkum 5-5 en 4-6; 17. Weidum – 20. Easterein 4-5 en 2-6;

Derde omloop: 1. Berltsum –  5. Franeker 2-5 en 2-6; 11. Sexbierum-Pietersbierum - 15. Makkum 5-1 en 6-4; 20. Easterein staand nummer;

Halve finale: 20. Easterein - 5. Franeker 3-5 en 4-6; 11. Sexbierum-Pietersbierum staand nummer;

Finale: 11. Sexbierum-Pietersbierum – 5. Franeker 5-0 en 6-4.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers