contact zoeken wedstrijden

NK heren 50+ 2017: 1e omloop

In Vrouwenparochie wordt het NK heren 50+ gekaatst. Er staan negentien partuur op de wedstrijdlijst. Franeker is titelhouder en treft in de eerste omloop Wjelsryp

1.Wjelsryp - 2.Franeker 4-5 2-6
3.Stiens - 4.St.-Jacobiparochie 1-5 0-6
5.Bitgum - 6.Ried 3-5 4-6
7.Dronryp - 8.Goënga 5-1 6-6
9.Goutum - 10.Minnertsga 1-5 2-6
11.Harlingen - 12.Morra-Lioessens 4-5 6-6
13.St.-Nicolaasga - 14.Jorwert
15.Berltsum - 16.Easterein 1-5 4-6
17.Heerenveen - 18.St.-Annaparochie 3-5 4-6
19.Sexbierum - 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers