contact zoeken wedstrijden

NK Schooljongens: SJIRK DE WAL wint

Justin Krottje, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma zijn winnaar geworden van het NK schooljongens. 

In de finale werd met 5-3 en 6-0 gewonnen van Kv Berltsum Thomas Dijkstra, Edgar van Wigcheren en Rink Rudmer Sterk.

Twee derde prijzen waren er voor Gaast Ferwoude met de kaatsers Thom Stellingwerf, Thom Oostenveld en Sil Nota en KV Beard met de kaatsers Klaas Gerrit Meulenaar, Geert Reitsma en Jens Rienk Jepkema.

FINALE
Berltsum - Dronryp 3-5 0-6

Halve finale

Gaast Ferwoude - Berltsum 4-5 0-6
Baard - Dronryp 4-5 4-6

3e omloop
Winsum - Gaast-Ferwoude 4-5 4-6
Jellum-Bears - Berltsum 1-5 0-6
Niawier - Baard 5-5 0-6
Dronryp  - Ingelum 5-2 6-0

2e omloop

2.Easterein 3.Winsum 0-5 6-6
6.Gaast-Ferwoude 7.Bolsward 5-1 6-2
9.Ried 12.Jellum-Bears 0-5 0-6
13.Berltsum 15.Tzum 5-2 6-0
18.Spannum 20.Niawier 1-5 6-6
 21.Baard 23.Exmorra 5-2 6-0
25.Dronryp 27.Hommerts 5-1 6-0
30.Ingelum 31.Lollum 5-1 6-0

1e omloop

1.Reduzum -2.Easterein 5-5 0-6
3.Winsum -4.Morra 5-2 6-2
5.Menaam -6.Gaast-Ferwoude 3-5 2-6
7.Bolsward -8.Sexbierum 5-1 6-4
9.Ried -10.Witmarsum 5-3 6-6
11.Stiens -12.Jellum-Bears 1-5 2-6
13.Berltsum -14.St-Jacobiparochie 5-0 6-6
15.Tzum -16.Arum 5-3 6-4
17.St.-Annaparochie -18.Spannum 2-5 6-6
19.Wommels-20.Niawier 4-5 0-6
21. Baard-22.Balk 5-2 6-2
23.Exmorra-24.Hallum 5-0 6-2
25.Dronryp-26.Reahûs 5-0 6-2
27.Hommerts-28.Goënga 5-4 6-4
29.Bitgum-30.Ingelum 1-5 4-6
31.Lollum-32.Leeuwarden 5-1 6-6
 

IMG_8556
IMG_8555
IMG_8557
IMG_8558

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers