contact zoeken wedstrijden

Leeuwarden Jongens door elkaar loten A en B

De jongens kaatsten bij LKC Sonnenborgh hun laatste AB wedstrijd van dit seizoen.

1e prijs A-klasse Jesper Sjollema Bolsward Sjoerd van der Meer Dronryp Jelle Harm Kooistra Berlikum 1e prijs B-klasse Bartele Boersma Harlingen Carlo Booms Bolsward Danny Roos Easterein

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers