contact zoeken wedstrijden

Raerd wint NK jongens pupillen

Kv Wez Wis uit Raerd, Sybrand Veldhuis, Jens Kooistra, Jelmer Foppe Drijfhout  zijn winnaar geworden van het NK jongenspupillen in Harlingen. In de finale werd OKK Bitgum, Jelte Meesters, Hugo Sloterdijk, Sjouke Beimers verslagen 5-1 6-4

1e omloop

1.Witmarsum - 2. Exmorra 3-5 / 0-6 
3.Hommerts - 4.Pingjum 5-5 / 2-6
5.Raerd - 6.Reahûs 5-3 / 6-6
7.Spannum - 8.Arum 3-5 / 6-6
9.Dronryp - 10.Marsum 5-1 / 6-2
11.Sexbierum - 12.Dongjum 4-5 / 2-6
13.Grou - 14.Bitgum 1-5 / 2-6
15.Makkum - 16.Winsum 5-4 / 6-2
17.Sint Annaparochie - 18.Minnertsga 2-5 / 4-6
19.Easterein - 20.Bolsward 5-0 / 6-0
21.Harlingen - 22.Morra-Lioessens 5-2 / 6-6

2e omloop

Exmorra - Pingjum 2-5 / 0-6
Raerd - Arum 5-3 / 6-6
Dronryp - Dongjum 5-2 / 6-4
Bitgum - Makkum 5-3 / 6-2
Minnertsga - Easterein 5-4 / 6-6
Harlingen staand nummer

3e omloop
Harlingen -  Pingjum 1-5 / 6-6
Raerd - Dronryp 5-5 / 6-0
Bitgum - Minnertsga 5-1 / 6-6

Halve finale
Pingjum - Raerd 4-5  / 4-6
Bitgum staand nummer

FINALE
Bitgum -  Raerd 1-5 / 4-6
 

IMG_8473
3e prijs voor Jan Reitsma ( Pingjum,) Douwe Faber, Menno Johnson
3e prijs voor Jan Reitsma ( Pingjum,) Douwe Faber, Menno Johnson

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers