contact zoeken wedstrijden

NK Jongens 2017, Berltsum wint, Anjum 2e!

In Wergea werd het Nederlands Kampioenschap voor jongens gekaatst. 43 partuur gingen de strijd met elkaar aan.

1e omloop

1e omloop:
1. Ee - 2. Morra 5-4 / 6-4
3. Ingelum- 4. Hommerts 2-5 / 2-6
5. Menaam - 6. Sint Annaparochie 5-1 / 6-6
7. Tzummarum - 8. Scharnegoutum 5-4 / 6-6
9. Mantgum - 10. Harlingen 5-0 / 6-6
11. Grou - 12. Bitgum 2-5 / 6-6
13. Anjum - 14. Lollum 5-2 / 6-2
15. Arum - 16. Reduzum 5-2 / 6-6
17. Huizum - 18. Tzum  2-5 / 6-6
19. Dongjum - 20. Kimswerd 0-5 / 4-6
21. Goutum - 22. Spannum 5-5 2-6
23. Folsgare - 24. Winsum 3-5 / 4-6
25. Jelsum-Cornjum - 26. Exmorra 0-5 / 4-6
27. Gaast-Ferwoude - 28. Stiens 5-1 / 6-0
29. Makkum - 30. Minnertsga 5-4 / 6-4
31. Bolsward - 32. Witmarsum 5-2 / 6-2
33. Easterein - 34. Damwald 2-5 / 2-6
35. Achlum - 36. Baard 0-5 / 2-6
37. Berltsum - 38. Wommels 5-2 / 6-6
39. Sexbierum-Pietersbierum - 40. Dronryp 0-5 / 2-6
41. Franeker - 42. Alde leije 5-1 / 6-0
43. Wergea staand nummer

2e omloop
Wergea - Ee 5-0 / 6-4
Hommerts-Jutryp - Menaam 2-5 / 4-6
Tzummarum - Mantgum 5-5 / 4-6
Bitgum - Anjum 5-5 4-6
Arum - Tzum 5-0 / 6-2
Kimswerd - Spannum 5-3 / 6-4
Winsum - Exmorra 2-5 / 4-6
Gaast-Ferwoude - Makkum 2-5 / 0-6
Bolsward - Damwoude 5-1 / 6-0
Baard - Berltsum 0-5 / 4-6
Dronrijp - Franeker 5-3 / 6-6

3e omloop
Wergea - Menaam 3-5 / 4-6
Mantgum - Anjum 3-5 / 6-6
Arum - Kimswerd 5-2 / 6-4
Exmorra - Makkum 5-0 / 6-2
Bolsward - Berltsum 4-5 / 2-6
Dronryp
staand nummer

4e omloop:
Dronryp - Menaam 4-5 6-6
Anjum - Arum 5-4 / 6-4
Exmorra - Berltsum 5-5 6-6 (Berltsum wint)

Halve finale
Menaam - Anjum 4-5 4-6

Finale
Berltsum - Anjum 5-2 6-4
 

1e prijs: Partuur 37
Thomas Dijkstra BERLTSUM
Allard van Wigcheren BERLTSUM
Wytze Wassenaar WIER

2e prijs: Partuur 13
Gerwin Dijkstra ANJUM
Gerrit Dijkstra ANJUM
Sytse Koree ANJUM

3e prijs: Partuur 5
Erik Minne Cats MENAAM
Youri de Groot MENAAM
Mark Polstra MENAAM

2e prijs NK Jongens
3e prijs NK Jongens
4-2 prijs NK Jongens
4-1 prijs NK Jongens

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers