contact zoeken wedstrijden

NK Meisjes 2017, Makkum wint!

In Makkum is het Nederlands Kampioenschap voor meisjes gekaatst. 21 parturen hebben deelgenomen aan dit NK.

1e omloop

1e omloop:

1. Reduzum - 2. Dronryp 5-1 / 6-6
3. Sexbierum- Pietersbierum - 4. Easterein 5-5 / 6-4
5. Exmorra - 6. Raerd 2-5 / 4-6
7. Berltsum - 8. Menaam 3-5 / 0-6
9. Wommels - 10. Workum 5-1 / 6-4
11. Sint Annaparochie - 12. Arum 5-3 / 6-4
13. Folsgare - 14. Makkum 3-6 / 0-6
15. Ried - 16. Minnertsga 1-5 / 6-6
17. Jirnsum - 18. Stiens 5-3 / 6-4
19. Winsum - 20. Witmarsum 5-1 / 6-2
21. Grou

2e omloop:
Grou - Reduzum 2-5 / 4-6
Sexbierum-Pietersbierum - Raerd 5-4 / 6-6
Menaam - Wommels 3-5 / 6-6
St.Annaparochie - Makkum 4-5 / 4-6
Minnertsga - Jirnsum 5-0 6/4
Winsum staand nummer

3e omloop:
Winsum - Reduzum 5-3 / 6-4
Sexbierum-Pietersbierum - Wommels 5-3 / 6-6
Makkum - Minnertsga 5-5 / 6-2

Halve finale:
Winsum  - Sexbierum-Pietersbierum 5-5 4-6
Makkum staand nummer

FINALE:
Makkum - Sexbierum-Pietersbierum 5-2 6-0

 

1e prijs Makkum
Boukje-Ellen Bosma
Lobke Vlasbloem
Kim Dijkstra

1e omloop Folsgare 3-5 0-6
2e omloop St.-Annaparoche 5-4 6-6
3e omloop Minnertsga 5-5 6-2
Halve finale staand nummer
Finale Sexbierum-Pietersbierum 5-2 6-0

2e prijs Sexbierum-Pietersbierum
Ilse-Marije Hartman
Anna Ennema
Fiera de Vries

1e omloop Easterein 5-5 6-4
2e omloop Raerd 5-1 6-6
3e omloop Wommels 5-3 6-6
4e omloop Winsum 5-5 6-4
Finale Makkum 2-5 0-6

3e prijs Winsum
Marlies Bonnema
Anna Rob
Rianne Nutma

1e omloop Witmarsum 5-1 6-2
2e omloop staand nummer
3e omloop Reduzum 5-3 6-4
Halve finale Sexbierum-Pietersbierum 5-5 4-6

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers