contact zoeken wedstrijden

NK senioren 2017, uitslagen

We hebben de uitslagen op een rijtje van het NK senioren.

Hoofdsponsor NK senioren
Hoofdsponsor NK senioren

Uitslagen eerste omloop

Easterein - Menaam 5-2 / 6-2
Weidum - Leeuwarden 0-5 / 6-6
Tzummarum - Ee 5-0 / 6-4
Heerenveen - Hartwerd 5-2 / 6-2
Itens - Ingelum 5-2 / 6-2
Goenga - Morra-Lioessens 0-5 -2-6
Tzum - Schettens/Longerhouw 5-4 / 6-2 
Huizum - St.Anna parochie 5-5 6-2
Berltsum - Folsgare 5-3 / 6-2
Makkum - Minnertsga 2-5 / 6-6
Deinum - Bitgum 0-5 / 6-6
Arum - Stiens 5 - 2 6-6
Harlingen - Jelsum-Koarnjum-Britsum 5-3 / 6-6
Reduzum - Anjum 2-5 / 2-6
Gytsjerk - Niawier-Metslawier 5-0 / 6-0
St.Jacobiparochie - Easterlittens 5-2 / 6-0
Reahus-Turns - Workum 3-5 2-6
Sexbierum-Pietersbierum - Groningen 5-1 / 6-2
Dronryp - Witmarsum 5-5 / 6-2
Ried - Mantgum 2-5 / 6-6
Franeker - Bolsward 5-4 / 6-4
Pingjum - Hilversum 4-5 / 6-6
Wommels - Holwerd 5-3 / 6-6
Grou - Amsterdam 5-3 / 6-6

Uitslagen 2e omloop
Easterein - Leeuwarden 2-5 2-6
Tzummarum - Heerenveen 5-4 / 6-4 
Itens - Morra Lioessens 5-5 / 4-6
Tzum - Huizum 1-5 / 2-6
Berltsum - Minnertsga 1-5 / 6-0
Bitgum - Arum 5-1 / 6-0
Harlingen - Anjum 5-3 - 6-4
Gytsjerk - St.Jacob 0-5 / 2-6
Workum - Sexbierum -Pietersbierum 1-5 / 6-6
Dronryp - Mantgum 1-5 / 2-6
Franeker - Hilversum  5-1 / 6-6
Wommels - Grou 5-5 / 4-6

Uitslagen 3e omloop

Leeuwarden - Tzummarum 5-0 / 6-4
Morra Lioessens - Huizum 1-5 / 6-6
Minnertsga - Bitgum 5-2 / 6-4
Harlingen - St.Jacobiparochie 5-0 / 6-4
Sexbierum-Pietersbierum - Mantgum 5-0 / 6-0
Franeker - Grou 5-3 6-4

Uitslagen 4e omloop
Leeuwarden - Huizum 5-1 / 6-2
Minnertsga - Harlingen 5-3 / 6-4
Sexbierum-Pietersbierum - Franeker 5-5 6-6 

Halve finale
Leeuwarden - Harlingen 5-2 6-2
Sexbierum-Pietersbierum staand nummer

FINALE
Leeuwarden - Sexbierum-Pietersbierum

 

_AWA1897

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers