contact zoeken wedstrijden

Hillebrand Visser pakt eerste krans op de hoofdklasse

Foto's: Elisabeth Fotografie
Tekst: Jan Braaksma

Weidum- LKC Leeuwarden met de kaatsers Enno Kingma, Hillebrand Visser en Hans Wassenaar is zondag in Weidum winnaar geworden van de 66ste uitvoering van de Bangma partij. In een finale die bol stond van de opslagmissers moest kv Het Noorden met de gebroeders Bauke en Taeke Triemstra en Renze Pieter Hiemstra op 5-4 en 6-4 het hoofd buigen.

Het krachtsverschil was niet eens zo groot maar de Sint Jabuurtsters hielpen Leeuwarden na een vlotte 1-0 en 4-0 voorsprong door drie opeenvolgende missers weer in het zadel. Grote man Hans Wassenaar had in Enno Kingma en Hillebrand Visser twee uitstekende secondanten die hun paadje meer dan schoon veegden. Zowel Enno als Hans hielden de ballen er redelijk voor en dat was zondag waar de publieke belangstelling danig tegenviel de grootste winst. Opslager Enno Kingma begon in de finale dan wel met drie missers maar daarna hield hij de ballen er prima voor. Dat kon niet gezegd worden van Bauke Triemstra en Renze Pieter Hiemstra die grossierden in missers. Het aantal was dan wel wat minder als in de kwart en halve finale maar van een hoofdklasser mag wel iets meer worden verwacht. De klacht dat het aan de door Nije Kriich beschikbaar gestelde ballen ging gaat niet helemaal op want dan hadden de andere opslagers hier ook last mee moeten hebben. Leeuwarden paste beter op zijn tellen en liep mede hierdoor snel uit naar een 3-1 voorsprong. Via keren voor de kaats van Bauke Triemstra werd de marge verkleind en door te druistig handelen van Wassenaar op 3-2 en 6-6 werd het weer gelijk. Maar weer hielp Het Noorden Leeuwarden in het zadel door drie keer het perk te missen.  Het werd nog wel twee spel gelijk maar duidelijk was wel dat Leeuwarden als winnaar van het veld zou stappen. Hillebrand Visser sloeg elke redelijke bal in de bosjes en op 5-4 en 6-4 was zijn voorbij slaan van de kaats voldoende voor de zege. Voor Visser was het de eerste krans in het hoofdklasse. Die krans ging Taeke Triemstra aan zijn neus voorbij maar de premie die goed was voor twee punten betekende wel dat Taeke Triemstra Dirk Talsma nu voorbij is in het kaatsklassement aller tijden. Taeke staat nu tiende met 639 punten. Dirk Talsma behaalde ook een zelfde aantal punten maar Taeke pakte meer eerste prijzen.

Winnaar Leeuwarden ondervond in aanloop naar de finale de meeste tegenstand in de tweede omloop. Minnertsga met een volwaardige hoofdklassenpartuur was lang de bovenliggende partij. Kwam met 4-1 en 5-2 voor maar kon het eind niet vinden. Op 5-2 en 0-6 sloeg Wassenaar boven. Op 5-3 en 4-6 Hijlke Bruinsma kwaad uit en op 5-4 en 6-6 plaatste Kingma een zitbal. Het laatste eerste stond bol van de missers maar op 5-5 en 6-6 was Kingma die de bal tot in het perk kon retourneren. 
Mantgum, onder aanvoering van een uitstekend opslaande en uitslaande Gert-Anne van der Bos kon tot drie eersten gelijk de druk er op houden maar ging daarna door wat ongelukjes alsnog door de knieën. (5-3 en 6-4). 

In de halve finale kon Bitgum (Johan van der Meulen, Steven Koster en Tjisse Steenstra) tot spel gelijk gelijke tred houden maar de bovenslag van Visser op 2-2 en 6-6 deed de balans naar Leeuwarden doorslaan. Van der Meulen was nog lang niet in goeden doen en Steenstra kon de kar ook niet alleen trekken. Op 5-3 en 6-4 besliste Kingma de partij met een retourslag. 
Sint Jacobiparochie, winnaar in 2013 en 2014, bereikte de finale ondanks een foutenfestival aan de opslag. Zowel in de partijen tegen Easterlittens (5-4 en 6-6), Stiens (5-3 en 6-4) en Easterein (5-3 en 6-0) bleef de spanning heel lang in de partij door het veelvuldig missen van zowel Bauke Triemstra alsmede Renze Pieter Hiemstra. Tegen Stiens, dat zelf niet veel hoefde te doen, kwam Het Noorden met 3-1 achter maar toen hadden Bauke en Renze Pieter al twaalf maal het perk gemist. Gelukkig deed Elgar Boersma in het vervolg van de partij niet voor hen onder en deponeerde ook twaalf ballen buiten de lijnen. Een partij met zeven maal zes gelijk! 

De partij in de halve finale tegen Easterein (Dirk Yde Sjaarda, Doede Rients Okkema en Jan Schurer) was een kopie van de partij tegen Stiens. Na eersten gelijk liep Easterein uit naar een 3-1 voorsprong dankzij missers van Het Noorden. Een sterke opleving bij Hiemstra (negen zitballen) zorgde er voor dat de Sint Jabuurtsters alsnog als winnaar over de streep kwamen. 

Cijfers Weidum.
Eerste omloop: 1. Leeuwarden – 2. Tzummarum 5-0 en 6-4; 3. Franeker 2 – 4. Minnertsga 2 4-5 en 6-6; 5. Harlingen – 6. Sint Annaparochie 5-5 en 2-6; 7. Bitgum – 8. Berltsum 2 5-1 en 6-0; 9. Franeker – 10. Sexbierum-Pietersbierum 5-5 en 6-2; 11. Ingelum – 12. Sint Jacobiparochie 1-5 en 26; 13. Easterlittens – 14. Makkum 5-4 en 6-2; 15. Stiens – 16. Schettens-Longerhouw 5-2 en 6-4; 17. Arum – 18. Dronryp 2-5 en 6-6; 19. Weidum – 20. Menaam 5-5 en 2-6; 21. Witmarsum – 22. Huizum 5-5 en 2-6; 23. Sint Jacobiparochie 2 – 24. Easterein 1-5 en 0-6; 25. Sexbierum-Pietersbierum 2 – 26. Bolsward 0-5 en 6-6; 27. Berltsum – 28. Mantgum 0-5 en 4-6; 29. Minnertsga staand nummer;

Tweede omloop:  29. Minnertsga - 1. Leeuwarden 5-5 en 6-6  (Leeuwarden wint); 4. Minnertsga 2 – 6. Sint Annaparochie 1-5 en 0-6; 7. Bitgum – 9. Franeker 5-2 en 6-2;  12. Sint Jacobiparochie - 13. Easterlittens 5-4 en 6-6; 15. Stiens – 18. Dronryp 5-2 en 6-4;  20. Menaam – 22. Huizum 5-3 en 6-6; 24. Easterein – 26. Bolsward 5-2 en 6-0; 28. Mantgum staand nummer;

Derde omloop: 28. Mantgum – 1. Leeuwarden 3-5 en 4-6; 6. Sint Annaparochie - 7. Bitgum 3-5 en 4-6;  12. Sint Jacobiparochie -  15. Stiens 5-3 en 6-4;  20. Menaam – 24. Easterein 2-5 en 2-6;

Halve finale: 1. Leeuwarden -  7. Bitgum 5-3 en 6-4; 12. Sint Jacobiparochie – 24. Easterein 5-3 en 6-0;

Finale: 1. Leeuwarden – 12. Sint Jacobiparochie 5-4 en 6-4.

A43I5396
A43I5554
A43I5455
Wedstrijdbeelden

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers