contact zoeken wedstrijden

Wisselprijs na ruim 70 jaar weer terug bij KV Pim Mulier

Meini Brunia uit Exmorra vond bij het opruimen van zijn spullen een ereprijs uit 1946.

Het was een soort koperen granaathuls. Het bleek een ereprijs te zijn die in 1946 is aangeboden door toneelvereniging De Fryske Krite uit Witmarsum aan de plaatselijke kaatsvereniging Pim Mulier.  Brunia begreep niet hoe deze ereprijs in Exmorra terecht was gekomen en ging op onderzoek uit.
 
In 1946 bestond kaatsvereniging Pim Mulier 60 jaar. Dit jubileum werd uitgebreid gevierd. De plaatselijke toneelvereniging bood toen een ereprijs aan.  Het bestuur van de kaatsvereniging besloot deze ereprijs in te zetten als wisselprijs voor de jaarlijkse schooljongenspartij in toenmalig Wonseradeel. Deze partij is op een gegeven moment niet meer georganiseerd. Het ligt voor de hand dat Exmorra de laatste winnaar was van de wisselprijs.
 
Op  20 maart 2017 heeft Brunia de ereprijs weer aangebonden aan het bestuur van kaatsvereniging Pim Mulier. Zo is de ereprijs dus na ruim 70 jaar weer terug in het dorp en krijgt deze een mooi plekje in het clubgebouw.

DSC_0558 light
DSC_0556 light
Witmarsum

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers