contact zoeken wedstrijden

De Freule Kaatspartij in Wommels heeft een nieuw stichtingsbestuur

In 2016 heeft de Keatsferiening Wommels ervoor gekozen, in samenspraak met een adviescommissie, om de organisatie van de bekende kaatspartij de Freule onder te brengen in een stichting.

Deze stichting heeft sinds deze maand een bestuur gevonden. De volgende personen nemen zitting in het bestuur: Gerrit Flisijn, René Politiek, Anke Strikwerda, Jantine Weidenaar en Johan van Tuinen als voorzitter.

Het stichtingsbestuur is vanaf 2017 verantwoordelijk voor de organisatie van de Freule en zal  haar best doen om ieder jaar een mooie kaatsdag te organiseren. Meer informatie vindt u op www.defreulepartij.nl.

De KNKB is blij met deze ontwikkeling en feliciteert KF Wommels en het nieuwe stichtingsbestuur.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers