contact zoeken wedstrijden

Zilveren Van Aisma-telegraaf voor Wassenaar

De Van Aismapartij ontbrak nog op het lijstje van Hans Wassenaar, maar na zondag kan ook deze prestigieuze partij worden afgevinkt.

Tekst: Jan Braaksma & Foto's: Elisabeth fotografie

Met zijn maten Marten Bergsma en Renze Pieter Hiemstra was hij in de finale vele maten te groot voor de formatie van Peter van Zuiden, Erik Haitsma en Willem Heeringa. Als ware het een clinic zo werd het partuur van Van Zuiden c.s. van de lijst geslagen. Na spel gelijk kwam het perk Hiemstra-Wassenaar op stoom en sloeg in hoog tempo acht ballen over de bovenlijn. Voor trio Van Zuiden was er geen houden meer aan en op 5-2 en 6-2 plaatste opslager Marten Bergsma een zitbal.

Hans Wassenaar werd uitgeroepen tot koning van de partij maar ondervond wel de nodige concurrentie van opslager Marten Bergsma die vooral in de eerste twee omlopen de meeste kastanjes uit het vuur had gesleept.
Bij trio Gert-Anne van der Bos, nog nooit winnaar in Bitgum, moest Daniël Iseger verstek laten gaan wegens ziekte. Hij werd vervangen door de supersub Jacob Wassenaar, maar ook Wassenaar kon Van der Bos en Triemstra niet over de streep trekken. Wassenaar had teveel afzwaaiers en voor Van der Bos waren de kaatsen gewoon te klein om daar nog iets mee te kunnen doen. Op 5-1 en 6-6 plaatste Bergsma een zitbal.
In de strijd om de premie of niets tegen Tjisse Steenstra c.s. was het lang onzeker wie van de twee de finale zou instappen. Tot twee spel gelijk zat er weinig licht tussen de partijen. Niet voorbij slaan van de kaats door Sprik op 4-4 en 6-6 was het breekpunt in de partij. Bergsma wist met prima opslag de kaats voor de middenlijn te behouden. Op 5-4 en 6-4 miste Steenstra vervolgens het perk.

De premiewinnaar verraste door het sterke partuur van Bauke Triemstra c.s. pootje te lichten. De jongste Triemstra had ruzie met de bal en ook de uitslag van Drent en Scheepstra haperde aan alle kanten. Na de misser van Bauke Triemstra op 2-2 en 6-6 kwam men niet meer in het verhaal voor. Op 5-3 en 6-0 kon Drent de kaats niet passeren.
De halve finale tegen het op voorhand favoriete partuur van Jan Dirk de Groot c.s. was een onderhoudend potje en tot de laatste slag bleef het onzeker wie de finale zou binnen stappen. Dat trio Van Zuiden dat uiteindelijk zou zijn, lag niet bepaald in de verwachting. Immers na 2 om 1 liep trio De Groot uit naar een 4-1 voorsprong. Op 2-1 en 6-6 sloeg Sjoerd de Jong boven en op 3-1 en 6-6 miste Van Zuiden aan de opslag. Maar met slechts zes punten tegen werd het toch weer twee spel gelijk. De Jong raakte de ballen niet echt meer goed en dat had zijn weerslag op het gehele partuur. De bovenslag van De Jong op 4-4 en 6-6 leek daarna toch nog genoeg voor de zege maar trio Van Zuiden kwam weer langszij. Op 5-5 en 6-6 sloeg Allard Hoekstra wel ver, maar ook kwaad uit.

Cijfers Bitgum.
Eerste omloop: 1. Jan-Dirk de Groot, Allard Hoekstra en Sjoerd de Jong  - 2. Hendrik Tolsma, Jacob Klaas Haitsma en Jan Schurer 5-2 en 6-2; 3. Johan van der Meulen, Alle Jan Anema en Hijlke Bruinsma – 4. Johannes van der Veen, Sip-Jaap Bos en Jelle Jaap Stiemsma  5-1 en 6-6; 5.  Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Jacob Wassenaar – 6. Marten Bergsma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 1-5 en 6-6; 7. Tjisse Steenstra , Herman Sprik en Cornelis Terpstra  - 8. Menno van Zwieten, Pier Piersma en Hendrik Kootstra 5-3 en 6-0; 9. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra – 10. Peter van Zuiden, Erik Haitsma en Willem Heeringa 3-5 en 0-6;

Tweede omloop: 1. Jan-Dirk de Groot c.s. – 3. Johan van der Meulen c.s. 5-5 en 6-0; 6. Marten Bergsma c.s. – 7. Tjisse Steenstra c.s. 5-4 en 6-4; 10. Peter van Zuiden c.s. staand nummer;

Halve finale: 10. Peter van Zuiden c.s. – 1. Jan-Dirk de Groot c.s. 5-5 en 6-6 (Peter van Zuiden wint); 6. Marten Bergsma c.s. staand nummer;

Finale: 6. Marten Bergsma c.s. – 10. Peter van Zuiden c.s. 5-2 en 6-2.
 

HH Bitgum2
HH Bitgum1
HH Bitgum3
HH Bitgum4
HH Bitgum5
HH Bitgum6
HH Bitgum7

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers