contact zoeken wedstrijden

Hans Wassenaar boppemaster in Scharnegoutum

Het kostte bloed zweet en misschien wel tranen maar PC-koning Hans Wassenaar was zo als zo vaak de man die de beslissende klap mocht uitdelen. 

Tekst Jan Braaksma

Hans Wassenaar zag ondanks de zon de bal op 5-5 en 6-6 recht op zich uitkomen en timede zo goed dat hij de ver uitgeslagen bal van Patrick Scheepstra met een geweldige klap weer van af de bovenlijn tot in het perk kon retourneren. Daarmee bracht hij de3 zege bij het partuur dat er ook het meeste recht op had. Met Jacob Wassenaar als prima vervanger van de geblesseerde Renze Pieter Hiemstra was het lang heel lang onzeker wie uiteindelijk als winnaar het kaatsveld in Scharnegoutum zou verlaten. Via zitballen van Bergsma en Triemstra beide op 6-6 werden de eerste bouwstenen voor een spannend potje gelegd. Het was een aantrekkelijke partij maar werd wel stevig beïnvloed door het hinderlijke 'zuig'werk van Triemstra c.s. Even sarren is prima maar een hele partij lang begint hinderlijk te worden. Na drie eersten gelijk sloeg de vlam nog meer in de pan door het onbesuis wegtrappen van de kaatsbal. Sedert dit seizoen staat daar een sanctie op en scheidsrechter Astrid Kooistra zag zich genoodzaakt om Dylan Drent de blauwe kaart te tonen.  Voor de in vorm zijnde Harlinger zal deze kaart nog wel een vervelend staartje krijgen. Een schorsing van een of twee wedstrijden is zeker wel mogelijk. Niet passeren van de kaats door Drent op 3-3 en 6-2 en buitenslaan  van Bergsma op 4-3 en 2-6 bracht de spanning weer helemaal terug. Via vijf eersten gelijk was het Bauke Triemstra die zijn partuur een slechte dienst door tweemaal het perk te missen. Hij pakte nog wel vier punten door kwaadslagen maar de bovenslag van Hans Wassenaar deed meer pijn. Drent sloeg vervolgens nog voor de zesde maal boven maar het laatste woord was toch aan Hans Wassenaar die prachtig de ver uitgeslagen bal van Scheepstra wist te retourneren.
Trio Marten Bergsma werden niet warm of koud van het klusje in de aanloop tot de finale. Trio Johannes van der Veen waren wel aanwezig maar dat was het dan wel. (5-0 en 6-2).

De halve finale tegen Enno Kingma, Hendrik-Jan van der Velde en Jouke Bosje was een uitermate spannend potje. Trio Kingma deed geweldig mee en had bij 4-2 en 6-2 de zege voor het grijpen. Een dwaling van een soep etende keurmeester deed Kingma c.s. de das om door de bal van Bosje niet in maar uit te geven. Wat pertinent onjuist was. Door vervolgens tweemaal op 6-6 het eerst te missen kwam trio Bergsma alsnog langszij. Het werd nog vijf eersten gelijk en daarna had trio Bergsma de beste voortzetting en zegevierde alsnog op 5-5 en 6-2.
Trio Bauke Triemstra kreeg weinig weerwerk van Jan-Dirk de Groot c.s. (5-3 en 6-2). De halve finale tegen Tjisse Steenstra c.s. Na spellen gelijk was het vooral Patrick Scheepstra die zijn formatie met geweldig opslaan naar de zege loodste. Zowel op 2-2 en 6-6,  op 3-3 en 6-2 en 4-2 en 6-6 was zijn opslag beslissend. Op 5-2 en 6-6 kon Terpstra de kaats niet passeren.

Cijfers Scharnegoutum. Eerste omloop: 1. Enno Kingma, Jouke Bosje en Hendrik Jan van der Velde  - 2. Menno van Zwieten, Pier Piersma en Hendrik Kootstra 5-3 en 6-4; 3. Johannes van der Veen, Hillebrand Visser en Jelle Jaap Stiemsma – 4. Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hans Wassenaar 0-5 en 2-6; 5. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger – 6. Tjisse Steenstra , Herman Sprik en Cornelis Terpstra 4-5 en 4-6; 7. Jan-Dirk de Groot, Allard Hoekstra en Sjoerd de Jong – 8. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra 3-5 en 2-6; Halve finale:  1. Enno Kingma c.s. – 4. Marten Bergsma c.s. 5-5 en 2-6; 6. Tjisse Steenstra c.s. - 8. Bauke Triemstra c.s. 2-5 en 6-6; Finale: 4. Marten Bergsma c.s. - 8. Bauke Triemstra c.s. 5-5 en 6-6 (Marten Bergsma wint).

1e scharnegoutum
IMG_4377

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers