contact zoeken wedstrijden

Berltsum wint 53ste Revanche-Freule

Van de 16 uitgenodigde parturen voor de Revanche-Freule woensdag in Jellum-Bears slaagde Berltsum met Corné Tuinenga, Hein Joostema en Patrick van Dellen erin de winst te pakken.

Onder ideale omstandigheden is in Jellum de 53e Revanche-Freulepartij gehouden. In de eerste twee omlopen was er weinig spanning in de onderlinge partijen, maar in de halve finales en de finale werd dit ruimschoots goedgemaakt.

De finale kende vele hoogtepunten met ferme bovenslagen, prima opslagwerk, weinig missers en goed tussenspel. Na een gelijk opgaande sportieve strijd tussen Berltsum met Corné Tuinenga, Hein Joostema en Patrick van Dellen en Exmorra met Albert Feenstra, Jelmer Dijkstra en Pieter Jan Leijenaar eindigde deze finale pas op de stand 5-5 en 6-6.
Op deze stand moest eerst Albert Feenstra (Exmorra) opslaan en kwam er een kaats. Daarna was het de beurt aan Patrick van Dellen. Hij sloot de finale af met een weergaloze tusseninse zitbal. Het applaus van het talrijk opgekomen publiek was dan ook zeer terecht voor deze beide finaleparturen.
Een compliment voor alle jongens, die er een mooie en aantrekkelijke partij van hebben gemaakt!

De Freule-winnaar van vorige week, Menaam,  zag nu met Harmen Schuitmaker, Evert Auke Hiemstra en Tycho de Groot geen kans in de halve finale van Berltsum te winnen, want ze verloren met 3-5 en 4-6.  De andere kleine premiewinnaar werd Peins met Wessel van Wier, Jolt Vollema en Roel Pieter de Jong. Exmorra won deze partij met 5-5 en 6-4. Ook in 1969 en 1999 wist Berltsum de Revanche-Freule te winnen.

(Foto's: Lijkle Spijksma)

1e berltsum: Vlnr Corné Tuinenga, Hein Joostema , Patrick van Dellen en coach Van Dellen
1e berltsum: Vlnr Corné Tuinenga, Hein Joostema , Patrick van Dellen en coach Van Dellen
2e Exmorra: Vlnr Jelmer Dijkstra, Albert Feenstra en Pieter Jan Leijenaar
2e Exmorra: Vlnr Jelmer Dijkstra, Albert Feenstra en Pieter Jan Leijenaar

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers