contact zoeken wedstrijden

De Twa Doarpen-Dios wint Jong Feinte partij

Kaatsvereniging De Twa Doarpen-Dios is met overmacht winnaar geworden van de 12de editie van de Jong-Feinte partij een afdelingswedstrijd voor junioren.
Tekst: Jan Braaksma & foto: Anne Waterlander (x-lent.nl)

Johannes van der Veen, Kees en Pieter van der Schoot waren de gehele dag een maatje te groot voor al hun tegenstanders.

Jelsum-Koarnjum-Britsum (Lieuwe van der Werff, Kevin Jordi Hiemstra en Haije-Jan Nicolay) wilden wel maar kwamen er in de finale eigenlijk niet aan te pas. Bij 5-2 en 6-0 had Sexbierum-Pietersbierum de zege al voor het oprapen maar dankzij een oprisping van opslager Haije-Jan Nicolay werd het nog even spannend maar op 5-4 en 6-2 voor Kees van der Schoot het wel genoeg en sloeg de bal boven. Dat Jelsum-Koarnjum-Britsum nog zo lang in de race kon blijven lag meer aan trio Johannes van der Veen dan aan eigen kunnen. Trio Van der Veen liep snel uit naar een 3-1 voorsprong maar hielp Haije-Jan Nicolay c.s. weer in het zadel door eigen falen. Vooral aan de opslag werden de nodige fouten gemaakt al deed Jelsum-Koarnjum-Britsum daar ook stevig aan mee. In totaal miste men 22 maal het perk. Beide opslagers ontliepen elkaar daar in niet getuige de zeven missers elk. Sexbierum-Pietersbierum was ook in het perk vele malen beter dan Nicolay c.s. De broers Van der Schoot lieten weinig zitten en vonden gemakkelijk de bovenlijn. Dat kon niet gezegd worden van Hiemstra en Nicolay die daar grote moeite mee hadden. Pijnlijk was te zien dat het grote talent van weleer Kevin Jordi Hiemstra  geen schim meer is van de kaatser die hij nog niet zo lang geleden was. Een jaar lang geen competitie heeft hem zeker geen goed gedaan.

Sexbierum-Pietersbierum, ook in 2014 reeds winnaar met dien verschil dat Jelte Visser op de plek stond die nu voor Pieter van der Schoot was, was freewheelend naar de finale gegaan. Berltsum 2 mocht zich nog verheugen dat men lang aan het elastiek kon blijven hangen (5-3 en 6-4) maar Sint Jacobiparochie (5-0 en 6-6) en Tzummarum (5-0 en 6-0) moesten ongenadig met de billen bloot. De halve finale tegen Sexbierum-Pietersbierum 2 was voor de laatsten ook een brug te ver. Van der Veen c.s. gaf gas als het moest en liep geruisloos door naar een 5-2 en 6-2 zege.

Jelsum-Koarnjum-Britsum behoefde pas in ronde drie even de rug te strekken toen Franeker op hun pad kwam. Was Franeker op de Jong Nederland partij nog de boven baas op de Jong Feinte partij was Haije-Jan Nicolay de boven liggende partij (5-3 en 6-4). De halve finale tegen Berltsum was ook een partij waar Nicolay c.s. niet echt van wakker hoefde te liggen daarvoor was men gewoon te sterk en sloeg toe wanneer het echt moest.

Uit een lijst van 26 parturen waren er nog kleine premies voor Berltsum (André van Dellen, Ruben Eijzenga en Jisse Kemper en voor Sexbierum-Pietersbierum 2 (Durk Ennema, Jan Sjouke Weewer en Joran Gerbranda).

 Qua spanning was het een matige Jong Feinte partij. Van de 25 gespeelde partijen eindigden er maar twee op vijf eersten gelijk. Twee kwamen tot twee spel en de overige 21 eindigden allemaal in schone vijf eersten 5-1, 5-2 en 5-3. 

 Cijfers Easterein. Eerste omloop: 1. Easterein – 2. Dongjum  5-1 en 6-0; 3. Franeker – 4. Bolsward 5-0 en 6-4; 5. Witmarsum – 6. Sexbierum-Pietersbierum 2 3-5 en 6-6; 7. Ingelum – 8. Ee 5-5 en 4-6; 9. Dronryp – 10. Wjelsryp 5-3 en 6-6; 11. Franeker 2 – 12. Grou 2-5 en 4-6; 13. Makkum – 14. Achlum 5-0 en 6-4; 15. Tzummarum – 16. Sint Annaparochie 5-1 en 6-4; 17. Minnertsga 2 – 18. Sint Jacobiparochie 1-5 en 2-6; 19. Berltsum 2 – 20. Sexbierum-Pietersbierum 3-5 en 4-6; 21. Berltsum  – 22. Bitgum 5-1 en 6-6; 23. Minnertsga – 24. Wommels 5-1 en 6-2; 25. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 26. Lekkum 5-2 en 6-2; Tweede omloop:  1. Easterein – 3. Franeker 4-5 en 0-6; 6. Sexbierum-Pietersbierum 2 – 8. Ee 5-1 en 6-6;  9. Dronryp – 12. Grou 5-5 en 6-4; 13. Makkum – 15. Tzummarum 2-5 en 2-6; 18. Sint Jacobiparochie – 20. Sexbierum-Pietersbierum 0-5 en 6-6; 21. Berltsum – 23. Minnertsga 5-3 en 6-0; 25. Jelsum-Koarnjum-Britsum staand nummer; Derde omloop: 25. Jelsum-Koarnjum-Britsum - 3. Franeker 5-3 en 6-4; 6. Sexbierum-Pietersbierum – 9. Dronryp 5-1 en 6-4; 15. Tzummarum – 20. Sexbierum-Pietersbierum 0-5 en 0-6; 21. Berltsum staand nummer; Halve finale: 21. Berltsum – 25. Jelsum-Koarnjum-Britsum 2-5 en 2-6; 6. Sexbierum-Pietersbierum 2- 20. Sexbierum-Pietersbierum 2-5 en 2-6; Finale: 25. Jelsum-Koarnjum-Britsum - Sexbierum-Pietersbierum 4-5 en 2-6. 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers