contact zoeken wedstrijden

Marten Bergsma geeft Makkum kleur op de wangen

Marten Bergsma, de 19-jarige opslager uit Minnertsga zorgde er in de finale van de Merkepartij van kaatsvereniging Makkum voor dat het redelijk opgekomen publiek niet helemaal met een gezicht als een oorwurm huiswaarts keerde. 

Tekst: Jan Braaksma

Want tot de finale was er nog maar weinig te genieten geweest.  De grote tenoren of wat er tegenwoordig nog voor door gaat lieten het allemaal voordat de prijzen verdeeld gingen worden al afweten.  Tjisse Steenstra c.s. , al driemaal winnaar, sneuvelde al in de eerste ronde en even later moest ook het partuur van Gert-Anne van der Bos de arena via de achterdeur verlaten. Ietwat later gevolgd door de winnaar van Holwerd en Berltsum Bauke Triemstra c.s. Een ronde verder ging de winnaar van Bolsward, Johan van der Meulen c.s. ook al voor tien tellen neer.

Nee, de grote kanonnen hadden het vandaag niet of werden geplaagd door opkomende pijntjes en dat allemaal met de PC in aantocht.  Herman Sprik, Tjisse Steenstra, Hijlke Bruinsma en Gert-Anne van der Bos allemaal hebben ze wel ergens last van en dan is kaatsen plotseling niet leuk meer.
Het partuur van Marten Bergsma, Erwin Zijlstra en Hendrik Kootstra pakte de zaak in de halve finale en finale energiek aan en dat betaalde zich tegen half zes uit in een fraaie eerste zege behaald op een vrije formatie partij. Een formatie die feitelijk uit nood werd geboren. Hendrik Kootstra, de oudste van de drie, was overbodig bij trio Johan van der Meulen en moest op zoek naar nieuwe maten. Die vond hij in plaatsgenoot Marten Bergsma en Erwin Zijlstra uit Easterlittens. Dat gaf in het begin problemen omdat Zijlstra van origine een achterinse is. Dat probleem schijnt nu getackeld te zijn doordat Kootstra de voorinse is geworden en Zijlstra weer vaste grond onder de voeten heeft in het achterperk. In Makkum betaalde dit zich uit.

In de finale tegen Jan-Dirk de Groot, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar was men gedurende de eerste vier eersten oppermachtig. Het werd dan wel tweemaal zes gelijk maar omdat opslager De Groot daarbij tweemaal poedelde werd het binnen de kortste keren schone vier eersten voor trio Marten Bergsma. Het was Hans wassenaar die zijn zwalkende formatie weer bij de hand nam en onder zijn impulsen en grote dadendrang werd de achtervolging ingezet. Via twee snelle eersten, beide malen 6-2, werd een spel van de achterstand afgeknabbeld maar opslager Bergsma stelde daarna weer orde op zaken door op 4-2 en 6-4 een zitbal te plaatsen. Het werd dan nog wel 5 om 3 maar op 5-3 en 6-4 sloeg Renze Hiemstra de bal buiten het speelveld.  Bergsma werd uitgeroepen tot koning van de partij en dat was een juiste keuze.

Het winnende partuur moest in de eerste omloop eerst warm draaien voordat de juiste versnelling was gevonden. Trio Bauke Triemstra nam een 4 om 1 voorsprong en niets leek een zege in de weg te staan.  Maar it bliuwt keatsen en dat was ook hier weer van toepassing. De partij kantelde en vooral in het perk maakte de formatie van Bauke Triemstra niet veel meer klaar. De jongste Triemstra had dan wel vijf zitballen maar dat zette geen zoden aan de dijk. Bergsma c.s. kregen de smaak te pakken en liepen in een ruk door naar een 5-4 en 6-4 zege met keren voor de kaats door Kootstra.
De halve finale tegen Jelte-Pieter Dijkstra, Hendrik-Jan van der Velde en Evert Pieter Tolsma ging tot drie eersten gelijk op maar daarna was vooral opslager Bergsma beslissend. Op 3-3 en 6-6 wist hij de kleine kaats te behouden en op 4-3 en 6-6 plaatste hij een fraaie zitbal.  Op 5-3 en 6-2 maakte dezelfde Bergsma met zijn elfde zitbal een eind aan de partij.

Trio Jan-Dirk de Groot kaatste een vrijwel foutloze partij tegen Tjisse Steentra c.s. Via 3-1 werd het 5 om 2 door een misser van Steenstra op 4-2 en 6-2. Opslager Steenstra was net asl Terpstra niet in goeden doen en op 5-3 en 6-4 was de terugslag onvoldoende.
De strijd om de premie of niets had iets meer om het lijf als was het alleen al dat opslager Jan-Dirk de Groot tijdens de partij door scheidsrechter Jan Heida op een blauwe kaart werd getrakteerd. De Groot vond de lijn die er voor moest zorgen dat de kaatser niet meer verkeerd aanloop niet juist was neergelegd.  Hij ging daarop met de leidsman in discussie wat uiteindelijk resulteerde in een blauwe prent.

Hendrik Tolsma c.s. die in de eerste omloop voor een stunt hadden gezorgd door na een 5-1 achterstand toch nog met 5-5 en 6-6 te winnen van Van der Bos c.s. haakten nu af bij vier eersten gelijk. Op het moment dat het er echt om ging koos men de verkeerde voortzetting. Op 5-4 en 6-4 viel de opslagbal van Tolsma op de kwaadlijn.

Jelte-Pieter Dijkstra c.s. kaatsen gewoon beter dan Enno Kingma c.s. waar de brille na Dronryp een beetje af is. Op 5-4 en 6-6 kon men beginnen te denken hoe het beter moet.
Johan van der Meulen c.s. bleef lang heel lang in de race voor een beter resultaat maar ging uiteindelijk ook gestrekt door onder meer het geweldige uitslagwerk van Van der Velde (5) en Tolsma (7) bovenslagen. Daar kon Van der Meulen ondanks zijn zitbal op 4-3 en 6-6 niet tegen op. Op 5-4 en 6-2 sloeg Tolsma voor de laatste keer boven.      

Cijfers Makkum 
Eerste omloop: 1. Jelte-Pieter Dijkstra, Hendrik-Jan van der Velde en Evert Pieter Tolsma – 2. Enno Kingma, Pieter-Jan Plat en Jouke Bosje 5-4 en 6-6; 3. Johan van der Meulen, Alle-Jan Anema en Hijlke Bruinsma  - 4. . Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en René Anema 5-3 en 6-6; 5. Tjisse Steenstra, Jacob Wassenaar en Cornelis Terpstra  - 6. Jan-Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 3-5 en 4-6; 7. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger  - 8. Hendrik Tolsma, Jacob Klaas Haitsma en Jan Schurer 5-5 en 6-6 (Hendrik Tolsma wint); 9. Marten Bergsma, Erwin Zijlstra en Hendrik Koostra – 10. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra 5-4 en 6-4;  Tweede omloop:  1. Jelte-Pieter Dijkstra c.s. – 3. Johan van der Meulen c.s. 5-4 en 6-2 ; 6. Jan-Dirk de Groot c.s. – 8. Hendrik Tolsma  c.s. 5-4 en 6-4; 9. Marten Bergsma c.s..  staand nummer; Halve finale: 9. Marten Bergsma c.s.  – 1. Jelte-Pieter Dijkstra c.s. 5-3 en 6-2 ; 6. Jan-Dirk de Groot  c.s. staand nummer;  Finale: 6. Jan-Dirk de Groot  c.s. – 9. Marten Bergsma c.s. 3-5 en 4-6.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers