contact zoeken wedstrijden

Jong-Nederland 2016, ​Uitblinker Allard Hoekstra neemt Franeker bij de hand!

Kaatsvereniging Jan Bogtstra uit Franeker  is zaterdag in een nat Berltsum winnaar geworden van de De NK voor junioren maar sedert dag en nacht spreekt 99% van de liefhebbers over de Jong Nederland.

In een lang verleden dacht de KNKB een schip met goud binnen te halen door de Jong Nederland op te waarderen tot een Nederlands kampioenschap. Dat goud is als sneeuw voor de zon verdwenen alleen gaat deze Jong Nederland nog altijd als een NK door het leven. Zou feitelijk niet meer mogen. Maar dat zal de Franeker jongens Djurre Seerden, Allard Hoekstra en Marco de Groot een zorg zijn. Zij pakten in slechte weersomstandigheden de zege op deze 103de editie van de Jong Nederland partij. In een matige en weinig hoogstaande finale werd het verrassend tot de finale doorgedrongen Jelsum-Koarnjum-Britsum met 5-1 en 6-4 verslagen. De laatste twee punten werden door Allard Hoekstra binnen gehaald. Hij was de rode draad in het partuur van Jan Bogtstra. Allard stond voorin en sloeg voorbest op. Marco de Groot was de eerste luitenant. Hij stond achterin en verzorgde de tweede opslag. Dritte im bunde Djurre Seerden completeerde het drietal als balkeerder. Dat is vrij ondankbaar werk maar de jonge Seerden verzaakte niet.


Jelsum-Koarnjum-Britsum dat kaatste met Lieuwe van der Werff, Kevin Jordi Hiemstra en Haije-Jan Nicolay had in aanleg wel kansen maar als die dan niet worden benut dan gaan de bordjes vaak naar de tegenpartij. Tweemaal kon Haije-Jan Nicolay c.s. een 6-4 voorsprong niet behouden en tweemaal ging het eerst op zes gelijk naar Franeker. Op 6-6 miste Haije-Jan aan de opslag en op 1-0 en 6-6 plaatste Allard Hoekstra een fraaie zitbal. Op 2-0 en 6-2 herhaalde hij dit. Op 3-0 en 4-6 dacht Haije-Jan Nicolay dat er kans was op een bordje maar twee fraaie klappen van Allard Hoekstra verhinderde dat. Op 4-0 en 6-6 kon Franeker helemaal in veilige haven komen maar mistasten van de jonge Seerden in het tussenspel verhinderde dit. Maar na deze kleine onderbreking was het daarna snel duidelijk dat de premie het hoogst haalbare was voor Haije-Jan Nicolay c.s. Op 5-1 en 6-4 had dezelfde Nicolay geen antwoord op de opslag van Hoekstra. Voor Hoekstra was het de tweede zeg op de Jong-Nederland. Eerder zegevierde hij in 2014.
Bij Jelsum-Koarnjum-Britsum maakte Kevin Jordi Hiemstra voor de eerst maal deel uit van een partuur van kaatsvereniging it Partoer. Duidelijk was wel dat Hiemstra ritme mist. Het was pas de tweede partij van het jaar voor de jeugdige Kevin Jordi Hiemstra.
 
Franeker bereikte de finale via zeges op onder meer Sexbierum-Pietersbierum (5-1 en 6-6),  Hijum-Feinsum (5-0 en 6-6) en Weidum (5-2 en 6-4). Het waren potjes waar de Jan Bogtstra jongens lang niet alles uit de kast behoefden te halen. Daarvoor was de geboden tegenstand te marginaal. Vooral Hijum-Feinsum bakte er niets van.


In de halve finale moest er wel degelijk aan de achterste poot worden getrokken. Minnertsga (Marten Bergsma, Ydo Hoekstra en Roan-Hein Joostema) waren lang heel lang de boven liggende partij en namen brutaal een 3-0 voorsprong. Via 2-0 werd het zelfs drie schonen eersten voor Minnertsga door een misser van Allard Hoekstra op 2-0 en 6-6. Franeker deed wel wat terug via twee snelle eersten maar een fraaie zitbal van Bergsma op 3-2 en 6-4 deed de marge weer toenemen.  Franeker trachtte weer grip op de partij te krijgen en dat leek met de bovenslag van Marco de Groot op 4-2 en 6-6 ook te lukken maar Minnertsga liep weer uit door niet passeren van de kaats door Hoekstra op 4-3 en 6-0. Dat Franeker alsnog langszij kwam had vooral te maken met het feit dat het perkspel van Minnertsga langzaam maar zeker doofde.  Allard Hoekstra had het perk van Minnertsga bijna onder de duim en na het gelijkmakende eerst stoomde Franeker in een ruk door naar de misschien niet meer verwachtte zege. Op 5-5 en 6-0 plaatste Allard Hoekstra een zitbal het was zijn vijfde.
 
Jelsum-Koarnjum-Britsum won vrij gemakkelijk van Menaam (5-2 en 6-0) en Makkum schoot zich zelf te vaak in het been om gevaarlijk te kunnen zijn (5-3 en 6-2). Tegen Tzummarum kon het lang alle kanten uit. Beide parturen gaven elkaar geen duimbreed toe. Op 5-4 en 6-4 dacht Haije-Jan Nicolay dat de winst binnen was maar twee opslagmissers deden die kans te niet. Maar na 5-5 en 4-4 had Jelsum-Koarnjum-Britsum de beste voortzetting en zegevierde op 5-5 en 6-4 door een kwaadslag van Willem Heeringa.  
 
Minnertsga pakte de kleine premie via zeges op onder meer Dronryp (5-3 en 6-6), Ingelum (5-1 en 6-2) en Grou (5-3 en 6-0).
 
Cijfers Jong-Nederland. Eerste omloop: 1. Ee – 2. Ingelum 3-5 en 4-6; 3. Dronryp – 4. Minnertsga 3-5 en 6-6; 5. Sint Jacobiparochie – 6. Hijum-Feinsum 4-5 en 6-6; 7. Franeker – 8. Sexbierum-Pietersbierum 5-1 en 6-6; 9. Sint Annaparochie – 10. Weidum 2-5 en 0-6; 11. Wommels – 12. Wjelsryp 2-5 en 4-6; 13. Dongjum – 14. Easterein 1-5 en 0-6; 15. Bitgum – 16. Tzummarum 2-5 en 4-6; 17. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 18. Menaam 5-2 en 6-0; 19. Berltsum – 20. Makkum 5-5 en 4-6; 21. Lollum-Waaksens – 22. Grou 2-5 en 2-6; Tweede omloop: 2. Ingelum – 4. Minnertsga 1-5 en 2-6; 6. Hijum-Feinsum - 7. Franeker  0-5 en 6-6; 10. Weidum – 12. Wjelsryp 5-3 en 6-6; 14. Easterein  – 16. Tzummarum 2-5 en 4-6; 17. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 20. Makkum 5-3 en 6-2; 22. Grou staand nummer; Derde omloop: 22. Grou – 4. Minnertsga 3-5 0-6; 7. Franeker – 10. Weidum 5-2 en 6-4; 16. Tzummarum – 17. Jelsum-Koarnjum-Britsum 5-5 en 4-6; Halve finale: 4. Minnertsga – 7. Franeker 5-5 en 0-6; 17. Jelsum-Koarnjum-Britsum staand nummer; Finale: 17. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 7. Franeker 1-5 en 4-6.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers