contact zoeken wedstrijden

Jong-Nederland 2016, Franeker winnaar!

Franeker (Djurre Seerden, Allard Hoekstra, Marco de Groot) is in Berltsum winnaar geworden van de Jong-Nederlandpartij (NK Junioren). In de finale werd verrassend finalist Jelsum/Koarnjum/Britsum verslagen.

foto: Anne Waterlander

Halve finale

In de eenzijdige finale was Franeker heer en meester. Jelsum/Koarnjum/Britsum kwam geen moment in het spel. Minnertsga werd in Berltsum derde. In de halve finale werd verloren van de latere winnaar Franeker.

1) Franeker, Djurre Seerden, Allard Hoekstra, Marco de Groot

2) Jelsum/Koarnjum/Britsum, Lieuwe van der Werff, Kevin Jordy Hiemstra, Haye Jan Nicolay

3) Minnertsga, Ido Hoekstra, Marten Bergsma en Roan Hein Joostema


Finale

17. Jelsum/Koarnjum/Britsum - 7 FranekerHalve Finale
4. Minnertsga - 7. Franeker 5-5 0-6

17 Jelsum/Koarnjum/Britsum  staand nummer

3e omloop

22. Grou - 4. Minnertsga 3-5 0-6

7. Franeker - 10. Weidum

16. Tzummarum - 17 Jelsum/Koarnjum/Britsum 

2e omloop

2. Ingelum - 4. Minnertsga 1-5 2-6

6. Hijum - 7. Franeker 0-5 0-6

10. Weidum - 12. Wjelsryp 5-3 6-6

14. Easterein 16 Tzummarum -2-5 4-6

17 Jelsum/Koarnjum/Britsum - 20 Makkum 5-3 6-2

22. Grou

1e omloop

Uitslagen 1e omloop:

1.Ee - 2.Ingelum 3-5 4-6
     
3. Dronryp  - 4. Minnertsga 3-5 6-6 
     
5. St.-Jabik  - 6. Hijum 4-5 0-6
     
7. Franeker - 8. Sexbierum / Pietersbierum 5-1 6-4
     
9. St.-Annaparochie  - 10. Weidum 2-5 0-6
     
11. Wommels  - 12. Wjelsryp 2-5 4-6
     
13. Dongjum  - 14. Easterein 1-5 0-6
     
15. Bitgum - 16. Tzummarum 2-5 4-6
     
17. Jelsum  - 18. Menaam 5-2 6-0
     
19. Berltsum - 20. Makkum 5-5 4-6
     
21. Lollum  - 22.Grou 2-5 2-6

IMGP0002 (1600x1064)
IMGP0032 (1600x1064)
IMGP0012 (1600x1138)
DSC_5977

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers