contact zoeken wedstrijden

NK Schoolmeisjes 2016, Prachtige overwinning Sexbierum

Met een geweldig kaatsende Fiera de Vries als motor van het partuur won het schoolmeisjes partuur van Sexbierum-Pietersbierum vandaag het NK.

KNKB Media maakte een reportage

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers