contact zoeken wedstrijden

KV Berltsum wint NK Schooljongens 2016

KV Berltsum, Allart van Wigcheren, Thomas DIjkstra en Bastiaan Ynema zijn winnaar geworden van het  Nederlands kampioenschap voor Schooljongens (11-13).

Foto: Elisabeth fotografie

GN7F4852

In de finale won Kv Berltsum  van Dronryp 5-1 6-4. Berltsum kaatste foutloos en piekte op het juiste moment. Dronrijp, Mark, Rick Minnesma en Jorn Lars van Beem waren hier niet tegen opgewassen. De opslag van Allard van Wigcheren was verwoestend en het " tûke "kaatsen van eerstejaars schooljongen Thomas Dijkstra was genieten. Het partuur van Berltsum was compleet met Bastiaan Ynema.  

1e prijs KV Berltsum, Bastiaan Ynema, Thomas Dijkstra, Allard van Wigcheren.
2e prijs Dronryp, Mark Minnesma, Jorn Lars van Beem, Rick Minnesma
3e prijs Morra Lioessens, Jan Berend Sipma, Arjen Schregardus, Gerwin Dijkstra
4e prijs, Tzummarum, Hylke Jan de Walt, Jurre Broekstra
4e prijs, KV Minnetsga, Mees Moerbeek, Verry van der Meer, Jeroen Haarsma.

Uitslagen Halve Finale

 27. Morra 3. Dronrijp 2-5 6-6

20. Berlikum staand nummer

Uitslagen 4e omloop

30. Tzummarum 3. Dronrijp 1-5 / 4-6

5. Minnertsga 20. Berltsum 3-5 / 4-6

27. Morra staand nummer

Uitslagen 3e omloop

33. Wijnaldum 3. Dronrijp 1-5 / 4-6

5. Minnertsga 12. Winsum 5-3 / 6-4

15. Reduzum 20. Berltsum 1-5 / 6-6

23. Kimswerd 27. Morra 5-5 / 2-6

30. Tzummarum staand nummer

Uitslagen 2e omloop

2. Witmarsum 3. Dronrijp 4-5 / 4-6

5. Minnertsga 7. Ferwert 5-0 / 6-2

9. Jellum 12. Winsum 3-5 / 6-6

14. Arum 15. Reduzum 3-5 / 6-6

17. Grou 20. Berltsum 2-5 / 4-6

21. Tzum 23. Kimswerd 0-5 / 6-6

26. Hommerts 27. Morra 3-5 / 2-6

30. Tzummarum 31. Bolsward 5-0 / 6-2

33. Wijnaldum staand nummer


Uitslagen 1e omloop

1.Exmorra 2. Witmarsum 2-5 / 6-6

3. Dronryp  4.Spannum  5-3 / 6-6     

5. Minnertsga  6. Sexbierum 5-3 / 6-2

7. Ferwert  8. Lollum 5-2 / 6-0

9. Jellum  10. Menaam 5-5 / 6-0

11. Gaast  12. Winsum  5-5 4-6

13. Baard  14. Arum 4- 5 / 4-6

15. Reduzum  16. Ried  5-3 / 6-6

17. Grou  18. Ternaard 5-5 / 6-4

19. St. Annaparochie 20. Berltsum 2-5 / 4-6

21. Tzum 22. Ingelum 5-1 / 6-4

23. Kimswerd 24. Makkum 5-2 / 6-6    

25. Reahûs  26. Hommerts 2-5 / 2-6     

27. Morra  28. Stiens 5-5 / 6-2

29. Niawier 30. Tzummarum 0-5 / 6-6

31. Bolsward 32. Wommels 5-1 / 6-4    

33. Wijnaldum  34. Akkrum 5-0 / 6-4

0S7A7585
0S7A7576
0S7A7564
0S7A7557

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers