contact zoeken wedstrijden

EXMORRA wint NK jongens 2016

Exmorra, Albert Feenstra, Pieter Jan Leijenaar, Jelmer Dijkstra is winnaar geworden van het NK Jongens. Een verrassende winnaar maar zeker verdiend.

In de finale werd gewonnen van Gaast/Ferwoude, Jildert Stellingwerf, Dooitze de Boer, Gerben de Boer met 5-5 en 6-0. Het werd een spannende finale met twee gelijkwaardige parturen.

Exmorra kaatste de hele dag degelijk. In de eerste omloop werd gewonnen van Niawier/Metslawier/Oosternijkerk met 5-1 en 6-2. Een omloop verder werd Tzummarum verslagen en op de derde lijst Witmarsum. Op de 4e lijst moesten Albert, Pieter Jan en Jelmer vol aan de bak tegen Menaam. De verassing was daar toen Exmorra de thuis spelende ploeg op 5-5 en 6-6 uitschakelde. In de halve finale was Makkum een maatje te klein voor Exmorra.

Gaast/ Ferwoude was ook een verassing tijdens het NK jongens. Daar waar de favorieten, Peins, Berltsum, Menaam een steekje liet vallen kaatsten Jildert Stellingwerf, Dooitze en Gerben de Boer super degelijk. Na winst op Hommerts Jutrijp, Weidum, Lollum-Waaxens werd op de vierde lijst Sexbierum/Pietersbierum verslagen met 5-3 en 6-2. Dit zelfde Sexbierum/Pietersbierum had Peins met 5-5 en 6-6 naar huis gestuurd.

1e prijs: Exmorra, Albert Feenstra, Pieter Jan Leijenaar, Jelmer Dijkstra

2e prijs: Gaast/Ferwoude, Jildert Stellingwerf, Dooitze de Boer, Gerben de Boer

3e prijs: Makkum, Rik van de Gaast, Lars Onrust, Ype Bert van der Logt

4e prijs: Menaam, Harmen Schuutmaker, Tom Gerard Cats, Tycho de Groot
4e prijs: Sexbierum/Pietersbierum, Alwin Boschma, Folkert Bakker, Durk Ennema

 

 

gaats
IMG_0377
IMG_0373

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers