contact zoeken wedstrijden

FINALE NK jongens

In Menaam wordt vandaag gestreden voor de Nederlandse titel voor jongens14-16 jaar. In de finale staan Gaast Ferwoude tegen Exmorra.

Halve finale

Makkum - Exmorra 1-5 / 2-6

Gaast Ferwoude staand nummer


Uitslagen 4e lijst

Exmorra - Menaam

Sexbierum/Pietersbierum - Gaast Ferwoude


Uitslagen 3e Omloop

Witmarsum - Exmorra

Berltsum - Menaam

Sexbierum/Pietersbierum - Bolsward

Lollum/Waaxens - Gaast/Ferwoude

Makkum - Reduzum Uitslagen 2e omloop

39. Spannum     1. Witmarsum  
      
3. Tzummarum  -   5. Exmorra   
      
7. Dronryp  -   9. Berltsum     
      
12.Menaam - 13. Bitgum 5 - 3 6-0
      
15. Sexbierum/Pietersbierum  -   18. Peins 
      
19. Bolsward   - 21. Goënga    
      
24. Stiens - 26. Lollum/Waaxens 
      
28.Weidum  - 30. Gaast/Ferwoude
      
31. St.-Annaparochie   -  34. Makkum 
      
35. Reduzum    -  38. Jelsum/Koarnjum/Britsum  
      

Uitslagen 1e omloop

1. Witmarsum  -  2.Mantgum
      
3. Tzummarum  -  4. Arum 5-3 / 6-2
      
5. Exmorra  -  6. Niawier e.o. 5-1 / 6-2
      
7. Dronryp  -  8. Baard 5-1 / 6-2
      
9. Berltsum  -  10. Anjum 5-2 / 6-2
      
11. Damwâld  -  12.Menaam 1-5 / 2-6
      
13. Bitgum  -  14. Grou 5-3 / 6-4
      
15. Sexbierum/Pietersbierum  -  16. Scharnegoutum
      
17. Raerd   -  18. Peins 0-5 / 2 - 6
      
19. Bolsward   -  20. Winsum 5-3 / 6-4
      
21. Goënga   -  22. Franeker
      
23. Achlum   -  24. Stiens 3 - 5  / 0 - 6
      
25. Wommels  -   26. Lollum/Waaxens 3 - 5 6 - 6
      
27. Easterein   -  28.Weidum
      
29. Hommerts/Jutryp  -  30. Gaast/Ferwoude
      
31. St.-Annaparochie   -  32. Wergea 5 - 6-4
      
33. Minnertsga   -  34. Makkum 4 - 5 6-6
      
35. Reduzum   -  36. Goutum 5 - 5 6 - 4
      
37. Schettens/Longerhouw   -  38. Jelsum/Koarnjum/Britsum 4 - 5 4 - 6
      
39. Spannum     
  

menaam2

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers