contact zoeken wedstrijden

NK Meisjes 2016, Marsum verrassende winnaar!

Marsum (Jennifer Boersma, Marije Hellinga, Serena Hovenga) is in Dronryp de verrassende winnaar geworden van het NK Meisjes 14-16. 

In de finale werd favoriet Mantgum (Jennie Terpstra, Amarins de Groot, Marijke Keuning)  met 5-2 6-2 verslagen. De afdeling Wommels (Nyncke Beckers, Hester Bruinsma, Rixt Wijnia)  won in Dronryp de derde prijs.

Finale

22 Marsum - 11 Mantgum 5-2 6-2


Halve finale 

1 Wommels - 11 Mantgum1-5 0-6

22 Marsum staand nummer

P1050013 (1561x1490)

Uitslagen 3e omloop

1.Wommels  - 6. Sexbierum/Pietersbierum 5-3 6-6

11.Mantgum - 14.Winsum  5-2 6-4

20.Easterein  22 Marsum 1-5 4-6

P1040987 (1600x1008)

Uitslagen 2e omloop

1.Wommels  - 3.Stiens  5-1 6-6

6. Sexbierum/Pietersbierum - 8. Folsgare 5-4 6-2

9.Achlum  -  11.Mantgum 1-5 6-6
      
14.Winsum - 15.Makkum  5-2 6-2

17.Witmarsum   -   20.Easterein 4-5 0-6
      
22.Marsum - 24. Menaam 5-1 6-2

P1040964 (1600x900)

Uitslagen 1e omloop

1.Wommels  -  2.Minnertsga 5-0 6-4

3.Stiens  -  4. Jirnsum 5-5 6-2

5.Lollum/Waaxens  -  6. Sexbierum/Pietersbierum 1-5 2-6

7.Exmorra -  8. Folsgare 2-5 2-6
      
9.Achlum  -  10.Arum 5-2 6-6
      
11.Mantgum  -  12.Ried 5-0 6-4
      
13.Dronryp  -  14.Winsum 1-5 2-6
      
15. Makkum   -  16 .St.-Annaparochie 5-1 6-4
      
17.Witmarsum   -  18. Grou 5-5 6-4
      
19.Berltsum   -  20.Easterein 5-5 6-6
      
21.Reduzum   -  22.Marsum 0-5 2-6
      
23.Bitgum   -  24. Menaam 1-5 2-6

P1050007 (1600x993)
P1050019 (1600x1120)

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers