contact zoeken wedstrijden

NK Senioren, Uitslagen 2e omloop (+ video reportages)

In Franeker wordt vandaag gekaatst om het Nederlands Kampioenschap voor heren senioren.

Uitslagen 2e omloop


2.Witmarsum - Deinum 4-5 / 0-6
6.Makkum - Hartwerd 2-5 / 0-6
9.Winsum - 12.Menaam 5-5 / 0-6
14.Wiuwert - 15.Hijum Finkum 5 - 5/ 4-6
17.Tzummarum - 20.Schettens Longerhouw 4-5 / 6-6
22.Easterlittens - 24.Driezum 5-1 / 6-0
26.Boazum - 27.Minnertsga 0-5 / 0-6
29.Damwâld - 32.Amsterdam 5-4 / 6-4
33.Berltsum - 35.Heerenveen 5-5 / 6-0
38.Workum - 39.Sint Jacobparochie 1-5 0-6
42.Easterein - 43.Jelsum 5-4 / 6-2
46.Franeker - 48.Hilversum 5-5 / 6-2
49.Grou - 51.Bolsward 5-4 / 6-2
54.Harlingen 56.Wjelsryp 5 - 5 / 6-6
 

Uitslagen 3e omloop

3.Deinum - Hartwerd 5-4 / 6-4
9.Winsum 15. Hijum Finkum
20.Schettens - Easterlittens 2-5 / 2-6
27. Minnertsga - 29.Damwâld
33.Berltsum - 39.Sint Jabik 1-5 / 0-6
42.Easterein 46.Franeker
49.Grou 54.Harlingen 5-3 / 6-0

Uitslagen 4e omloop

Winsum - Deinum 5-5 6-0
Minnertsga - Easterlittens 0-5 / 4-6
Easterein - Sint Jacobiparochie 5 - 1 6-6
Grou staand nummer

Halve finales

Grou - Winsum 5- 0 6-2
Minnertsga - Sint Jacobiparochie 5 - 3 6-4

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers