contact zoeken wedstrijden

NK Senioren, uitslagen 1e omloop (+ video reportage)

In Franeker wordt vandaag gekaatst om het Nederlands Kampioenschap voor heren senioren. Er staan 56 partuur op de wedstrijdlijst.

Uitslagen 1e omloop

1.Mijdrecht-2.Witmarsum 2-5 / 4-6
3.Reduzum - 4.Deinum 1-5 / 6-6
5.Peins - 6. Makkum 0-5 / 4-6
7. Morra/Lioessens - 8. Hartwerd 4-5 / 6-6
9. Winsum - 10. Sexbierum/Pietersbierum 5-4 / 6-0
11. Wommels - 12. Menaam 3-5 / 4-6
13. IJsbrechtum- 14. Wiuwert/Britswert 5-5 / 2-6
15. Hijum/Finkum - 16. Tzum 5-4 / 6-0
17. Tzummarum - 18.Tytsjerk 5-0 / 6-6
19. Reahûs/Turns- 20. Schettens/Longerhouw 5-5 / 0-6
21. Huizum - 22. Easterlittens 4-5 / 2-6
23. Sneek - 24. Driezum 3-5 / 2-6
25. St.-Annaparochie - 26. Boazum 3-5 / 2-6
27. Minnertsga - 28. Anjum  5-0 / 6-4
29. Damwâld - 30. Ee 5-1 / 6-2
31. Goënga - 32. Amsterdam 4-5 / 6-6
33. Berltsum - 34. Weidum  5-0 / 6-4
35. Heerenveen - 36. Itens 5-0 / 6-0
37. Achlum - 38. Workum 2-5 / 0-6
39. St.-Jacobiparochie - 40. Groningen 5-0 / 6-0
41. Mantgum - 42. Easterein 2-5 / 0 - 6
43. Jelsum/Koarnjum/Britsum - 44. Stiens 5-4 / 6-4
45. Leeuwarden - 46. Franeker 3-5 - 4-6
47. Exmorra - 48. Hilversum 1 - 5 / 2 - 5
49. Grou - 50. Dronryp 5-0 / 6-0
51. Bolsward - 52. Bitgum 5-4 / 6-0
53. Ried - 54. Harlingen 0-5 / 6-6
55. Wjelsryp - 56. Ingelum  5-3/ 6-4

Uitslagen 2e omloop

2.Witmarsum - Deinum 4-5 / 0-6
6.Makkum - Hartwerd 2-5 / 0-6
9.Winsum - 12.Menaam 5-5 / 0-6
14.Wiuwert - 15.Hijum Finkum 5 - 5/ 4-6
17.Tzummarum - 20.Schettens Longerhouw 4-5 / 6-6
22.Easterlittens - 24.Driezum 5-1 / 6-0
26.Boazum - 27.Minnertsga 0-5 / 0-6
29.Damwâld - 32.Amsterdam 5-4 / 6-4
33.Berltsum - 35.Heerenveen 5-5 / 6-0
38.Workum - 39.Sint Jacobparochie 1-5 0-6
42.Easterein - 43.Jelsum 5-4 / 6-2
46.Franeker - 48.Hilversum 5-5 / 6-2
49.Grou - 51.Bolsward 5-4 / 6-2
54.Harlingen - 56.Wjelsryp 5 - 5 / 6-6

UItslagen 3e omloop
 
3.Deinum - Hartwerd  5-4 / 6-4 
9.Winsum 15. Hijum Finkum  5 - 2 / 6-6
20.Schettens - Easterlittens 2-5 / 2-6
27. Minnertsga - 29.Damwâld 5-0 / 6-2
33.Berltsum - 39.Sint Jabik 1-5 / 0-6
42.Easterein 46.Franeker 5-3 / 6-6
49.Grou 54.Harlingen 5-3 / 6-0 

Uitslagen 4e omloop

Winsum - Deinum 5-5 / 6-0
Minnertsga - Easterlittens 5-0 / 4-6
Easterein - Sint Jacobiparochie 1-5 /  6-6
Grou staand nummer

Halve finales

Grou - Winsum
Minnertsga - Sint Jacobiparochie

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers