contact zoeken wedstrijden

OKK Bitgum wint overtuigend de Bangma partij

Met veel vertoon van macht werd de 65ste editie van de Bangma partij een fraaie zege voor kaatsvereniging OKK uit Bitgum. 
 Tekst: Jan Braaksma
foto: Elisabeth Fotografie

Johan van der Meulen, Cornelis Terpstra en Tjisse Steenstra hadden in de finale geen kind aan het op papier zo sterke partuur van Minnertsga.
Marten Bergsma nam dan wel de plaats in van de aftredende Chris Wassenaar maar Hijlke Bruinsma en Hendrik Kootstra zijn al jaren mannen van stavast.  Maar tegen het ontketende Bitgum was zondag geen kruid gewassen. Opslager Johan van der Meulen sloeg als een vorst op en in het perk maakten Terpstra en Steenstra hun paadje meer dan schoon.
 
Het was dat opslager Van der Meulen in zijn ‘jeugdig’ enthousiaste bij de stand 5 om 1 dacht dat de partij al in de knip zat anders was het voor vijf uur al gedaan geweest met de koopman. Van der Meulen de gehele dag zo save als de bank ging even in de fout wat resulteerde in nog een spel voor Minnertsga. Maar dat was het dan ook. Op 5-3 en 6-2 retourneerde Terpstra tot voor de kaats. De opslag was in de finale overheersend.
 
Mondjesmaat werd er zo nu en dan een bal over ‘it kleedsje’ geslagen. De teller bleef zondag op vier staan. Bitgum boekte vooral veel winst met de opslag. Tot 5 om 1 telde men nog maar twee missers en stond de teller bij Minnertsga al op tien foutieve slagen. Bovendien leek het net of de accu bij opslager Bergsma leeg was.

OKK Bitgum bereikte de finale via zeges op onder meer Leeuwarden (5-1 en 6-2) en Tzummarum (5-3 en 6-2). Schettens-Longerhouw kon een omloop verder ook al geen potten breken en ging richting Dorpshuis bij 5-2 en 6-2. De halve finale tegen Huizum met Hendrik Tolsma, Erik Seerden en Daniël Iseger was een trainingspartijtje voor opslager Van der Meulen.
 
De wâldsjer liet oud-hoofdklasser Erik Seerden alle kanten van het voorperk zien. Dat is geen schande want Van der Meulen lijkt heel goed overwintert te hebben. Hij sloeg weer op als in zijn beste dagen. Seerden die niet gewend is om in het voorperk te staan moest met lede ogen toe zien dat de ballen wel erg snel en met een verraderlijke curve op hem toe kwamen. Op 5-1 en 6-2 besliste Tjisse Steenstra de partij met een zitbal.
 
Minnertsga moest na twee simpele omlopen in de derde ronde stevig aan de bak. Tegenstander Het Noorden uit Sint Jacobiparochie leek zich bij 5-3 en 4-0 bijna winnaar te mogen noemen. De Sintjabuurtsters die kaatsen met de gebroeders Triemstra en Rick Poortstra hadden bij die stand de partij bijna in de tas maar verzuimden om het karwei helemaal af te maken.
Opslager Bauke Triemstra liep in het negende eerst tegen enkele klappen op van Bruinsma en Kootstra en dat was funest voor zijn zelfvertrouwen. Bij 5 om 3 en 6-6 miste hij het perk. Vervolgens miste hij met broer Taeke driemaal het perk en dat gebeurde een eerst later nog eens. Als je zelf niet de kansen pakt dan gaat meestal de ander er mee van door en dat geschiedde nu ook weer. Op 5-5 en 6-2 konden de mannen van Het Noorden onder de douche.

De halve finale tegen Easterein 2 was het aanzien nauwelijks waard. Voor Easterein 2 was het water naar de zee dragen. In een mum van tijd was het vijf schone eersten voor Minnertsga. Dat het nog 5 om 2 en 6-2 werd was alleen nog maar belangrijk voor de statistiek. Voor Huizum en Easterein 2 was het derde geld het hoogst haalbare.

Cijfers Weidum: 
Eerste omloop: 1. Makkum – 2. Mantgum 5-2 en 6-4; 3. Stiens – 4. Sint Jacobiparochie 0-5 en 6-6; 5. Berltsum – 6. Sexbierum-Pietersbierum 2 5-5 en 6-0; 7. Minnertsga – 8. Easterein 5-3 en 6-0; 9. Heerenveen – 10. Huizum 2-5 en 2-6; 11. Jelsum-Britsum-Koarnjum – 12. Franeker 0-5 en 0-6; 13. Sint Jacobiparochie 2 – 14. Dronryp 5-3 en 6-2; 15. Bolsward – 16. Winsum 5-5 en 6-6 (Bolsward wint); 17. Witmarsum – 18. Minnertsga 2 5-5 en 4-6; 19. Sexbierum-Pietersbierum – 20. Schettens-Longerhouw 3-5 en 2-6; 21. Bitgum – 22. Leeuwarden 5-1 en 6-2; 23. Tzummarum – 24. Sint Annaparochie 5-4 en 6-6; 25. Easterein 2 – 26. Weidum 5-3 en 6-4; 27. Easterwierrum – 28. Deinum 0-5 en 6-6; Tweede omloop:  1. Makkum –  4. Sint Jacobiparochie 5-5 en 2-6;  5. Berltsum – 7. Minnertsga 1-5 en 4-6;  10. Huizum –  12. Franeker 5-5 en 6-4;  13. Sint Jacobiparochie 2 -  15. Bolsward 0-5 en 2-6;  18. Minnertsga 2 – 20. Schettens-Longerhouw 4-5 en 6-6;  21. Bitgum –  23. Tzummarum 5-4 en 6-2; 25. Easterein 2 – 28. Deinum 5-5 en 6-6 (Easterein2 wint); Derde omloop:   4. Sint Jacobiparochie – 7. Minnertsga 5-5 en 2-6;   10. Huizum -  15. Bolsward 5-3 en 6-0;  20. Schettens-Longerhouw - 21. Bitgum 2-5 en 2-6; 25. Easterein 2 staand nummer; Halve finale: 25. Easterein 2 – 7. Minnertsga 2-5 en 2-6;   10. Huizum -  21. Bitgum 1-5 en 2-6; Finale; 7. Minnertsga -  21. Bitgum 3-5 en 2-6.

GN7F3861 (1600x1067)

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers