contact zoeken wedstrijden

Bondsinsignes KNKB voor Lolke Jan Dijkstra & Haaije Westra

Op Goede Vrijdag stond de voorjaarsvergadering van kaatsvereniging OKK Beetgum op de agenda.

De ledenvergaderingen van OKK Bitgum worden altijd erg goed bezocht. Onder toeziend oog van 80 leden stond deze vergadering (mede) in het teken van het aftreden van de voorzitter Lolke Jan Dijkstra en bestuurslid Haaije Westra.

Lolke Jan Dijkstra (vz.)
Lolke Jan Dijkstra is in 2004 in het bestuur van OKK Beetgum gekomen, en in maart 2006 werd hij voorzitter.
In zijn 10 jaar als voorzitter zijn er veel dingen veranderd en gerealiseerd, waaronder o.a.:
Een nieuwe muziektent, sponsoring van kleding (d.e.l.,- en federatiewedstrijden), de aanschaf van de KNKB-tribune samen met Dronrijp en Arum, het samenstellen van diverse commissies, het opzetten van training van de categorie dames, het realiseren van ballenvangnetten, de bouw van een nieuw kaatshok met muurkaatswand etc….

Na 10 jaar voorzitter te zijn geweest was het voor hem tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Hij heeft inmiddels zitting genomen in het bestuur van de KNKB en neemt de portefeuille "verenigingen & federaties" op zich.

Haaije Westra:
Ook Haaije Westra trad deze avond af. Haaije is in 2002 in het bestuur van OKK Bitgum gekomen
en heeft meerdere jaren zitting gehad in het Dagelijks Bestuur van de vereniging en in de veldlegcommissie.
Hij was altijd bereid te helpen waar hij kon, de velden lagen er altijd mooi en strak bij en ging daarnaast graag bij andere verenigingen / wedstrijden kijken in de vrije weekenden.

Ook voor Haaije geldt dat hij graag betrokken blijft, en zal de veldlegcommissie blijven versterken voor de vereniging.

Zowel Lolke Jan Dijkstra als Haaije Westra werden door de leden van de vereniging voor al hun werkzaamheden en duur van de functie(s) benoemd tot erelid van de vereniging.

En uit handen van de voorzitter van de KNKB, Wigle Sinnema ontvingen beide heren na lovende woorden een bondsinsigne. Sinnema bedankte de heren na zijn toespraak voor hun inzet en spelde de bondsinsignes op.

Beide heren konden zowel het erelidmaatschap als het bondsinsigne erg waarderen!

Lolke Jan Dijkstra [4910] (1024x768)

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers