contact zoeken wedstrijden

Theo Draijer ontvangt bondsinsigne KNKB

Tijdens de algemene ledenvergadering van VvV Tzummarum kreeg afscheidnemende voorzitter Theo Draijer het bondsinsigne opgespeld door KNKB voorzitter Wigle Sinnema.

Sinnema noemde Theo een vrijwilliger in hart en nieren. Tevens memoreerde hij aan het feit dat hiermee een einde komt aan een tijdperk van 50 jaar bestuurswerk binnen de familie Draijer. Theo zijn vader had van 1966 tot 1991 zitting in het bestuur van VvV waarna zus Sjoerdsje het stokje van haar vader overnam. In 1997 nam Theo haar plaats in. Door zijn eigen vereniging werd Draijer deze avond benoemd tot erelid. Penningmeester Hans de Graaf, die tevens afscheid nam, werd benoemd tot lid van verdienste. Door het afscheid van zowel de voorzitter als de penningmeester komt de oudste kaatsvereniging die aangesloten is bij de KNKB bestuurlijk in zwaar weer. De functie van secretaris was namelijk al enkele jaren vacant. Helaas heeft de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers tot op heden nog niets opgeleverd.          

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers