contact zoeken wedstrijden

NK Jongens 2015, MAKKUM WINT (update)

KV Makkum heeft de eerste prijs gewonnen van het NK jongens. In de finale werd gewonnen met 5 - 3 en 6 - 6 van Sexbierum/Pitersbierum.

Foto: www.knkb.nl

In de finale was Makkum beter en had Sexbierum Pietersbierum veel buitenslagen.

later meer...

1e prijs: Makkum, Jurre Rinia, Jouke Vlasbloem, Klaas Pieter Folkertsma
1e omloop Ried 5 - 1 6 - 6
2e omloop Bitgum 5 - 1 6 - 6
3e omloop Anjum 5 - 1 6 - 6
4e omloop Niawier/Metselawier.Oosternijkerk 5 - 4 6 - 4
Halve finale: Berltsum, 5 - 2 6 - 6

2e prijs: Sexbierum/Pietersbierum, Durk Ennema, Jan Sjouke Weewer, Alwin Bierema
1e omloop Hommerts Jutryp 5 - 3 6 - 6
2e omloop Minnetsgea 5 - 2 6 - 4
3e omloop Grou 5 - 4 6 - 2
4e omloop Berltsum 5 - 2 6 - 6
Halve finale staand nummer

3e prijs: Dronrijp:Rense Sijbesma, Jimmy Geertsma, Lennard Terpstra 
1e omloop Lollum-Waaxens 5 - 5 6 - 6
2e omloop staand nummer
3e omloop Stiens 5 - 1 6 - 6
4e omloop Ee 5 - 5 6 - 4
Halve finale verlies tegen Makkum

4e prijs:
Ee:
Meindert de Jong, Jelle de Boer, Riemer Hoekstra
Niawier Metslawier Oosternijkerk: Boele Terpstra, Lolke v/d Meulen, Simon Jan Mol
Berltsum: Corné Tuinenga, Ruben Eijzenga, Patrick van Dellen

2e prijs Sexbierum / Pietersbierum
2e prijs Sexbierum / Pietersbierum
3e prijs Dronrijp
4e prijs Ee, Berltsum, Niawier-Metslawier-Oosternijkerk

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers