contact zoeken wedstrijden

NK Jongens 2015, 2e omloop

In Hommerts-Jutrijp wordt gekaatst om het Nederlands Kampioenschap voor jongens 14-16 jaar. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechters Van Wier en De Jong.

Uitslagen van de 2e omloop

Gaast Ferwoude - Stiens 3 - 5 2 - 6
Anjum
- Menaam 5 - 3 6 - 6
Bitgum - Makkum 1 - 5 6 - 6
Bolsward - Niawier/Metselawier/Oosternijkerk 3 - 5 4 - 6 
Heerenveen - St.-Jabik  4 - 5 4 - 6
Minnertsga - Sexbierum/Pietersbierum 2 - 5 4 - 6 
Grou - Achlum 5 - 5 6 - 2
Berltsum - Peins 5 - 1 6 - 2
Wommels -IJlst
Ee - Arum
Dronryp

P6130499

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers