contact zoeken wedstrijden

NK Jongens 2015, 1e omloop

In Hommerts-Jutrijp wordt gekaatst om het Nederlands Kampioenschap voor jongens 14-16 jaar. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechters Van Wier en De Jong.

Uitslagen van de 1e omloop

1) Stiens - 2) Baard 5- 0 6 -0 Baard afgemeld ivm blessure Stefan v/d Meer
3) Anjum - 4) Hijum-Finkum 5 - 1 6 - 4
5) Witmarsum - 6) Menaam 1 - 5 6 - 6
7) Oude Leije - 8) Bitgum 1 - 5 0 - 6
9) Ried - 10 Makkum 1 - 5 6 - 6
11) Mantgum - 12) Bolsward 1 - 5 6 - 6
13) Jelsum/Koarnjum/Britsum - 14) Niawier/Metselawier/Oosternijkerk 5 - 5 0 - 6
15) Heerenveen - 16) Easterein 5 - 1 6  - 6
17) St.-Jabik -18) Schettens/Longerhouw 5 - 2 6 - 6
19) Reduzum - 20) Minnertsga 0 - 5 6 -6
21) Sexbierum/Pietersbierum - Hommerts-Jutrijp 5 - 3 6 - 6
23) Grou - 24) Franeker 5 - 4 6 - 6
25) St.-Annaparochie - 26) Achlum 1 - 5 6 - 6
27) Wergea - 28) Berltsum 1 - 5 2 - 6
29) Peins - 30) Tzummarum 5 - 5 6 - 2
31) Wommels - 32) Winsum 5 - 3 0 - 6
33) Folsgare - 34) IJlst 2 - 5 6 - 6
35) Ingelum - 36) Ee
37) Arum - 38) Goënga
39) Lollum-Waaxens - 40) Dronryp 5 - 5 6 - 6
41) Gaast-Ferwoude

P6130494

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers