contact zoeken wedstrijden

Opening One Wall muur in Berltsum

Vanmiddag vond de officiële opening plaats van de multifunctionele sportvoorziening in Berltsum Bovendien werd het nieuwe clubgebouw van de tennisvereniging geopend en werd Engele Bouwma (Wedstrijdsecretaris K.V. Berlikum) koninklijk onderscheiden.

Na circa drie jaar van voorbereiding en intensieve samenwerking door de kaatsvereniging en de tennisereniging was het dan eindelijk zover. Op het Sportcomplex de Koekoek is tussen het kaatsveld en de tennisbanen een multifunctionele sportvoorziening gebouwd. Dit is een kaatsmuur die aan beide zeiden bespeelbaar is voor One Wall handball.

Tevens is een minispeelveld gecreëerd voor het spelen van pupillentennis. Daarnaast kan de muur ook gebruikt worden bij trainingen voor het kaatsen en tennis.

Het oude clubgebouw van de tennisvereniging voldeed niet meer aan de huidige eisen. Renovatie was geen optie en na overleg tussen kaatsvereniging en tennisvereniging is er besloten om aan het huidige clubgebouw van de kaatsvereniging het nieuwe club gebouw van de tennisvereniging te bouwen. Groot voordeel hiervan is dat beide verenigingen van elkaars faciliteiten gebruik kunnen maken en dat de eigen identiteit blijft bestaan.

Vandaag de officiële opening met demonstraties. Voor de demonstratie van het muurkaatsen waren enkele Friese toppers te weten: Hans Wassenaar, Tjisse Steenstra en Kees van der Schoot en uit Amerika de top muurkaatser Vled Klym uitgenodigd. Door de jeugd van de tennisvereniging gaf een demonstratie van het spelen van pupillentennis.

Dit alles is mogelijk geweest door de financiële steun van: Gemeente Menameradiel, Wonen Noordwest Friesland, Plattelânsprojekten Provincie Fryslân, Oranjefonds, Fonds Bolsward- Dronrijp 1993, Rabobank Leeuwarden Noordwest Friesland, het Herbert Duintjer Fonds en Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier.

Tijdens de bijeenkomst werd Engele Bouwma (wedstrijdsecretaris K.v. Berlikum) koninklijk onderscheiden. Bouwma is al 38 jaar bestuurslid van de kaatsvereniging. Bovendien komt het ontwerp van beide kantines uit zijn architecten-koker..

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers